23.09.19

Skursteņu skola

                                         (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                           

                                                      (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

1876. g. 30. oktobrī Skursteņu muižas pagasta vietnieki (sēdes prot. Nr 42) uz pagasta vecākā Kalniņa ierosinājumu nolemj celt, kopā ar Galamuižas pagastu, skolu. Pagasta vietnieki deleģē Zūbu un Laženieku saimniekus izlūgt skolas celšanai vajadzīgo atļauju, izmaksājot tiem 4 rubļus braukšanas naudas. Skolu nolemj celt pagasts, vajadzīgos materiālus pievedot klaušu kārtā, tāpat skolas būves izdevumus sadalot uz pagasta saimniecībām. Skolu sāk būvēt 1877. gadā, bet 1879. gada 1. februāra sēdē Skursteņu muižas pagasta vietnieki nolemj būvdarbus pārtraukt materiālu trūkuma dēļ. Skolas būvei pietrūkstošos kokus Skursteņu muižas īpašnieks Konrādijs atteicies dot. Pagasts iesūdzējis Konrādiju tiesā un Dobeles iecirkņa tiesa (Doblen Kreisgerichte) nospriedusi, ka Konrādijam koki jādod. Tad būvdarbi atkal atjaunoti un 1881. gada rudenī skola iesvētīta un tajā uzsāktas mācības. Skolas būve izmaksājusi 700 rubļus un to cēlis būvmeistars Jākobsons. Kā pirmais skolotājs Skursteņu skolā darbojās dažus gadus skolotājs Brediķis. Pēc tam uz šejieni par skolotāju pārnāk skolotājs Berzinskis, kas nostrādā te līdz pasaules karam. Pēc pasaules kara, skolās mācībām atjaunojoties, Berzinskis atgriežas atpakaļ uz savu veco darba vietu, bet pagasta padome viņu neapstiprina.
1920. gada septembrī Skursteņu skola par skolotāju tiek ievēlēta Marija Pīlaps, kura šeit darbojas vēl tagad.
No 1921.—24. gadam kā otrs skolotājs Skursteņu skolā strādā Vilis Kviete. Kviete bija ne vien skolotājs, bet arī rosīgs sabiedrisks darbinieks un kora vadonis. Viņš izpildīja arī Sesavas baznīcas ērģelnieka pienākumus.
1924. gadā Skursteņu skolā par skolotāju un skolas pārzini Lielvircavas pagasta padome ievēl Amāliju Jurcevu, kura šeit strādā vēl tagad. Jurceva izpilda arī Sesavas baznīcas ērģelnieka pienākumus, vada kori un vispār ņem dzīvu dalību sabiedriskā darbā.
1928. gadā skolu, sakarā ar pagastu robežu noapaļošanu, pievieno Elejas pagastam. Patreiz skolā sagādāts pilns komplekts attiecīgo mācības līdzekļu un inventārs. Sekojot vadoņa draudzīgam aicinājumam, Lielvircavas—Skursteņu Izglītības biedrība „Gaisma” likvidējoties nodeva skolai savu bibliotēku ar apm. 1000 sējumiem. Pa kara laiku skolas inventārs izvazāts, jo te vāci bija ierīkojuši gūstekņu nometni. Daži skolas soli tomēr vēl uzglabājušies no pirmskara laikiem. Pie skolas darbojas 871. mazpulks skol. Jurcevas vadībā un 613. Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta pulciņš skol. Pīlupes vadībā.” (Lielvircavas novads, 1937)

1923.gada “Jaunais zemgalietis” raksta: “Lielvircavas pagastā sabiedriskā dzīve ir vēl diezgan pasīva. Vienīgais, kas to veicina, ir vietējā izglītības biedrības, kura attīstījusi diezgan rosīgu darbību – sarīko lekcijas, teātra izrādes, koncertus utt. Valdes sēdeklis atrodas Skursteņu skolā. Tur svētdienās pulcējas arī apkārtējā jaunatne uz dziedāšanas mēģinājumiem.”

1933.gada “Mūsu nākotne” raksta: “Elejas un Lielvircavas pagasti apmainās skolām. Sakarā ar pagastu pārkārtošanu un noapaļošanu, Elejas pagasts no Lielvircavas saņem Skursteņu skolu, bet Lielvircavas pagasts no Elejas — Briežu skolu. Pie apmaiņas Elejas pagastam jāmaksā Lielvircavas pagastam 3400 lati.”

1936.gada “Latvijas jaunatnē” Skursteņu skola pieminēta Latvijas sarkanā krusta pulciņu sakarā: “Elejas „Skursteņu" skolā telpas glītas un saulainas. Arī bērni ir kārtīgi un tīri. Pulciņu vada M. Pilupa jkdze. Tas ir tikko nodibināts, bet tomēr ļoti rosīgs.”

Adrese: Jelgavas novads, Sesavas pagasts, Skursteņi