13.09.19

Oktes muiža (Okten) Laucienes pagastā
                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Piederēja Firksu dzimtai. Dzīvojamai ēkai saglabājušies vērtīgi būvelementi. Kūts mūrī izlikta sīku akmentiņu mozaīka – mednieks šauj putniņu egles galā, to ietver debess ķermeņi. Ēkas nolaistas, parks izpostīts. Otrā pasaules kara laikā blakus bijis aerodroms. 1921.gadā te dibināta zirgaudzētava. Te profesora Paula Lejiņa vadībā tika radīta Latvijas braucamo zirgu šķirne – neparasti spēcīgi un izturīgi. Laucienes centrā tam par godu novietots piemiņas akmens. Lai gan uz ceļa muižas virzienā novietota brūnā ceļa zīme, kas norāda, ka tur esot zirgaudzētava, apkārtnē nemanīju nevienu dzīvu dvēseli – ne cilvēka, ne zirga izskatā.

Adrese: Talsu novads, Laucienes pagasts, Okte