15.09.19

Ameles pusmuiža (Ameļu pusmuiža, Ammeln)

                                          (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                          (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Saukta gan par muižu, gan pusmuižu – kā kurā informācijas avotā. Tā piederējas Puzes muižai, bet pēc tās sadalīšanas 1641.gadā, nonāk Puzenieku baronu Mirbaha un Grotusa īpašumā. Te pārsvarā dzīvojuši saimniecības pārziņi – 20.gadsimta sākumā Pētersons un Teodors Buhards. Ameles pārziņā bija spirta brūzis, siernīca, jaunlopu un govju ferma, ratnīca un smēde. Bija arī parks, ko sauca par Vārndārzu. Pēc muižas īpašnieku aizbraukšanas uz Vāciju muižu sadalīja brāļiem Andrejam un Fricim Kajakiem un tā iegūst divus nosaukumus – Oši un Norieši.
Padomju okupācijas laikā muižā atradies kolhoza “Dzimtene” kantoris.

Adrese: Ventspils novads, Puzes pagasts, Amele