09.08.19

Mežāres skola Mežāres pagastā

                                                (Raksts 1940.gada "Daugavas vēstnesī")
                                                     (Fotografēts 2019.gadā)

“Daugavas vēstnesis”1940.gadā raksta: “Vīpes pagastam aizvakar bija liela un svinīga diena — atklāja un iesvētīja Mežāres 4 kl. pamatskolas jauno namu. Svinības atklāja ar garīgo aktu. Namu iesvētīja Krustpils ev.-lut. draudzes mācītājs K. Skujiņš. Jauno namu atklāja izglītības ministrijas pārstāvis — Daugavpils apriņķa tautskolu inspektors P. Mežulis, kas nodeva sveicienus no izglītības ministra. Pārskatu par skolas vēsturi un jaunā nama būvi sniedza Vīpes pagasta vecākais A. Ozoliņš. Skola Mežārēs atvērta jau 1912./13. gadā Jura Siliņa mājā, kur atradās trīs gadus, tad pasaules kara apstākļu dēļ tur darbību pārtrauca. Pēc Latvijas valsts nodibināšanas Mežāres rajona skola darbību atjaunoja pie Gobiņām Kreica mājā, bet 1924. gada rudenī skola pārvietota uz Mežārēm Jura Bērziņa mājā. Pieaugot skolas gados esošo bērnu skaitam un vairojoties jaunatnes audzināšanas prasībām, īrētās telpas ar katru gadu palika neatbilstošākas mūsu laika prasībām, un pagasta padome savā 1935. gada 7. marta sēdē atzina jaunas skolas ēkas būvi par nepieciešamu un nolēma iegūt zemes gabalu Mežāres 4 klašu pamatskolas ēkas jaunbūvei. Saskaņā ar šo pagasta padomes lēmumu, izraudzīja vietu skolas ēkas būvei, un par 900 ls no Jura Bērziņa nopirka 1,50 ha lielu zemes gabalu, uz kura arī uzcelta jaunā skolas ēka. Skolas projektu sastādīja Daugavpils apriņķa būvinspektors inženieris A. Mākulis. Skolas ēkas būves darbus veica būvuzņēmējs Z. Brudnijs. Ēkas būve uzsākta 1933. gada rudenī, augusta mēnesī, kad izbūvēja tikai ēkas pamatus; ēkas būves darbi līdz pusbūves stāvoklim veikti 1937. gada vasarā. Ēkas iekšējās izbūves darbi paveikti 1939. gada vasarā. Skolas ēkas būve izmaksā 70.400 ls. Pagasta iedzīvotāji čakli piedalījās grants, ķieģeļu un būvkoku pievešanā. Šo darbu vērtība ir 8295 ls. Būvei līdzekļi sagādāti ar Zemnieku kredīta bankas aizdevumu 55.000 ls. Pārējās summas ņemtas no pagasta uzkrātā rīcības kapitāla. Lelā darba veicējus un svētku viesus sveica daudzi draugi un labvēļi gan personīgi, gan arī telegrāfiski. Vairāki labvēļi pasniedza skolai balvas. Svinību dalībnieki nosūtīja telegrāfisku sveicienu Valsts un Ministru Prezidentam Kārlim Ulmanim. Svinības noslēdzās ar Mežāres un Vīpes apvienoto koru un Vīpes orķestru priekšnesumiem.”

Bet mūsdienās agrāk par ziedojumiem un aizdevumiem celtā būve nevienam vairs nav vajadzīga. Līdz 2002.gadam tur darbojās skola, pēc tam ēka pārdota izsolē. Neskatoties uz to – teritorija aizaug, ēka tukša.


Adrese: Krustpils novads, Mežāres pagasts