26.08.19

Jelgavas vecā slimnīca
                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Jelgavas vecā slimnīca, kura nu jau daudzus gados vairs nekalpo šim nolūkam, celta 1937.gadā. Par to raksta 1937.gada 10.aprīļa “Zemgales balss”: “Rūpes par tautas veselību ir rūpes par tautas nākotni. Viens no faktoriem, kas palīdz uzturēt tautas veselību, ir labi nostādītas un katram pieejamas slimnīcas, bez kādām bieži vien ārsta pūles ir veltas. To pareizi izpratusi arī Jelgavas pilsētas pašvaldība un līdzekļus netaupot uzcēlusi tiešām priekšzīmīgu slimnīcu. To cēla kā piebūvi vecajai slimnīcai, bet šī piebūve pāraugusi viņu un līdz ar to viņu modernizējusi, pareizāk sakot uzsūkusi sevī un tā izveidojusies iestāde, kādu tagad redzam, kaut arī vēl ne visā pilnībā, jo visa paredzētā iekārta vēl nav saņemta un savā vietā, tā būs tikai pēc dažām nedēļām. Un kas zīmējas uz iekārtu, tad arī šai ziņā Jelgavas pašvaldība nav skopojusies, atzinusi, ka še ieguldītā nauda nesīs svētīgus augļus. Iekārta, ārstniecības aparāti un ierīces gādāti paši modernākie un starp tiem daudzi tādi, kādu citām slimnīcām Latvijā vēl nav. Vēl nesen atpakaļ viens, otrs izteica bažas, vai tikai jaunā slimnīca Jelgavas vajadzībām nebūšot par lielu, bet tagad izrādās pretējais — tā varēja būt pat vēl lielāka, jo daudzās telpās, kuras paredzētas diviem slimniekiem, novietoti četri. Lielo palātu sistēma slimnīcā atmesta, pieturoties pie principa, ka jo mazāk slimnieku katrā telpā un jo vairāk atsevišķu telpu, jo labāk. Tas dod iespēju slimniekus sadalīt gan pēc vecuma, rakstura, slimības smaguma, veida utt. Bez tam, jo mazāk slimnieku katrā atsevišķā telpā, jo mazāk tie viens otru traucē, ir vairāk slimniekiem tik nepieciešamā miera un klusuma. Telpas visur gaišas, daudz gaismas un saules. Nekur asu, spilgtu krāsu toņu, pat baltu krāsu nekur neredz, visur dominē iepelēki, iezilgani toņi, kas izdveš klusumu un mieru, atstāj nomierinošu iespaidu. Par trokšņu ierobežošanu gādāts ar piemērotu izolāciju, kur vien tā nepieciešama. Tas pats princips ievērots slimnieku telpu apgaismojumā — klusa, rāma gaisma naktīs, viegla krēsla un puskrēsla. Bija laiks, kad Jelgavas pilsētas dome nāca ar pieprasījumu, vai tiesa, ka pilsētas slimnīcā slimnieku gultās pagalvju spilvenu vietā lietojot malkas pagales. Un izrādījās, ka patiešam bijuši gadījumi, kur spilvenu trūkuma dēļ kopējas slimniekiem zem plāna spilvena palikušas piemērotu malkas pagali, lai pagalvis būtu augstāks. Šis gadījums raksturīgs, salīdzinot toreizējo slimnīcu un tās trūcīgo iekārtu ar tagadējo. Domē toreiz daudz izrunājās par šo lietu un vispār par slimnīcas trūkumiem — ar to arī pietika. Tagadējais Jelgavas pilsētas slimnīcas vadītājs Dr. A. Dargevics, toreiz domes priekšsēdētājs, daudz cīnījās par slimnīcu, bet panākumi bija mazi. Nelīdzēja aizrādījumi, ka ārstu un kopēju pūles bieži vien nesasniedz savu mērķi, ja nav piemērotas slimnīcas. Toreizējai domei slimnīcas vajadzībām līdzekļu nebija un ja arī tādus paredzēja budžetu sastādot, tad slimnīcai tie vienmēr pietrūka. Tikai kad 1930. gadā slimnīcas vajadzībām, tā sakot, “izplēsa" no domes 40,000 ls un tos arī patiešam dabūja, sākās Jelgavas pilsētas slimnīcas uzlabošana. Taču tas bija sīkums salīdzinot ar to, kas darīts pēc 1934. gada 15. maija, kad pilsētas pašvaldība tapa brīva no partiju lāsta un viņu kakla kundzības un varēja sākt pildīt savu pienākumu pret pilsētu. Viens no jauninājumiem jaunajā Jelgavas pilsētas slimnīcā ir tas, ka virtuve un produktu glabātuve no ēkas apakšas pārcelta tās augšējā, ceturtā stāvā. Arī šai ziņā Jelgavas slimnīca vienīgā tāda Latvijā. Ar to panākts tas, ka virtuves tvaiki nevar iespiesties ēkā, kas neizbēgami notiek, neraugoties uz vislabāko ventilāciju, ja virtuve ir apakšā. Ar speciālu liftu produktus paceļ augšā un novieto glabātuvēe pie virtuves, kur ierīkota saldētuve. Dzestrs ziemas gaiss plūst pretī no tās līdz paver tās durvis. Pieraugies, ka tik iesnas nedabū! Virtuvē vārīšana un visa ēdiena sagatavošana iekārtota ar tvaiku. Telpa plaša, gaiša un ērta. Visa iekārta vairāk atgādina laboratoriju, mazāk virtuvi, kādas esam vispār paraduši redzēt. Un tas pareizi: pēc būtības virtuve taču ir tikai laboratorija, kur pārstrādā un sagatavo produktus cilvēka organismam uzņemamā veidā. Un ja tie jāgatavo slima cilvēka organismam, tad jo rūpīgi. Lai nogādātu ēdienus lejā uz lipīgo slimību nodaļu, ierīkots atsevišķs lifts. Pie tam trauki, kuros ēdienus nogādā lejā, nenokļūst pašā lipīgo slimību nodaļā. No šiem traukiem ēdienus pārvieto nodaļas traukos, kurus turpat speciālā telpā mazgā un sterilizē. Lai izolācija būtu vēl pilnīgāka, sarunā lipīgo slimību nodaļai ar virtuvi iekārtots tālrunis, tā ka pat kalpotājiem nav tieša satiksme.
Tālāk ceturtā stāvā virtuves personālam sava ēdamistaba, savas garderobes telpas, mazgāšanās telpas ar siltu un aukstu ūdeni, vannas istaba, duša. Tātad gādāts par iespējami lielu tīrību un ērtībām. No ceturtā stāva ir izeja uz jumtu, kur ierīkota apsauļošanās, ko varēs izlietot vasarā. Gar vieniem sāniem prāvajam laukumam palievenis, kāpēc arī lietainā laikā būs iespējams še uzturēties slimniekiem, kam tas būs nepieciešams. No šejienes plašs skats uz pilsētu un tās apkārtni. Slimniekus pacels augšā ar visām gultām ar īpašu liftu. Šis lifts apakšā noiet līdz pagraba telpai, kur ierīkota patvertne pret gaisa uzbrukumiem. Ar liftu iespējams slimniekus ar visām gultām no visiem stūriem novietot lejā drošā telpā. Virsmāsai ierīkots atsevišķs dzīvoklis. Tālāk personāla — ārstu un māsu ēdamistaba, kas būs vajadzības gadījumos arī reprezentācijas zāle, tāpēc to izdaiļos ar mūsu valsts vīru ģimetnēm un gleznām, skaistiem logu aizkariem latviskā stilā un piemērotu iekārtu.
Iepazīstinājis ar slimnīcas augšējo stāvu un tā iedalījumu un iekārtu, slimnīcas vadītājs un veidotājs Dr. A. Dargevics ved stāvu zemāk. Pirmo še apskatām tā saukto dienas telpu. Tā domāta dienas atpūtai tiem slimniekiem, kas jau tiktāl atspirguši, ka var staigāt. Patlaban gan tā aizņemta slimnieku gultām, jo ir liels slimnieku pieplūdums. Lieks pierādījums, ka bažas par to, ka slimnīca varētu būt par lielu, liekas nu nevietā. Iekārtota atsevišķa izolācijas istaba, kurā novieto policijas atvestos piedzērušos vai arī saindējušos, kas trokšņo. Telpa izolēta tā, ka še novietoto trokšņošana, ja arī tāda būtu, nav ārpusē dzirdama un nevar traucēt slimnīcas klusumu un mieru.
Telpa dzemdētājām arī jau gatava. Saņemta moderna gulta dzemdētāju novietošanai. Arī šī telpa pilnīgi izolēta trokšņa ziņā. Lai panāktu tādu izolāciju, durvīs ielikts tā sauktais torfolins, plāksnes ko pagatavo no Ploču purva torfa. Dzemdētāju telpai ar to izliktas arī sienas un griesti. Torfa plāksnes trokšņa klusināšanai liktas ari pārējo telpu durvīs un visur, kur tas nepieciešams. Blakus dzemdētāju telpai mazo pasaulē atnākušo pilsoņu telpa ar viņiem piemērotām gultiņām.
Tālāk glītas telpas māsām un viņām mazgāšanās telpa. Vēl viens praktiskas dabas jauninājums: visos slimnīcas koridoros sienās atsevišķi skapīši slimnieku drēbju novietošanai. Pēc uzņemšanas slimnīcā visas slimnieku drānas speciālā telpā dezinficē un tad novieto atsevišķā skapītī. Katram stāvam ir arī balkons uz nelielo slimnīcas dārzu, ko apstādīs zaļumiem un puķēm. Labā laikā slimnieki uz šiem balkoniem varēs atpūsties un izklaidēties. Bez tam katrā stāvā ir savs ēdienu izdalīšanas punkts. Še no lifta saņem vajadzīgos ēdienus un sadala traukus pasniegšanai slimniekiem. Koridoros ierīkota interesanta krāsu signalizācija, ar kuru slimnieks var izsaukt māsu vai kopēju. Tiklīdz iedegas spuldze, dežurējošā kopēja steidzas uz telpu, kur to sauc. Tanī pat laikā signāla spuldze iedegas arī vecākās māsas telpā un nodziest, tikai tad, kad kopēja ir pie slimnieka un to izdzēš. Ar to dota iespēja kontrolēt, kā kopējas izpilda savus pienākumus. Nakts gaismai valsts elektrotehniskā fabrika (VEF) izgatavojusi speciālas spuldzes, kas slimnieku telpas pilda rāmu, mierīgu gaismu.
Ēkas otrais stāvs ir centrālais. Še iekārtota sava tālruņu centrāle, no kuras var sarunāties ar katru slimnieku un savienot sarunai ari ar pilsētas centrāli. Šai stāvā iekārtota arī bibliotēkas telpa un lasītava. Tās pilnīga izveidošana vēl jānobeidz. Turpat būs arī lasāmgalds. Bez tam, visos stāvos iekārtotas telpas slimnieku apmeklētāju pieņemšanai tiem slimniekiem, kas jau var staigāt. Še viņi var ar saviem apmeklētājiem sarunāties citus netraucējot. Iekārtota speciāla telpa, kurā sasilda gan „šīberus", gan citus slimniekiem vajadzīgos priekšmetus, lai tie nav jālieto auksti. Bez tam katrā stāva ir telpa ar vannām, dušām, sēdus vannām u. c. ierīcēm. Slimnieku vajadzībām lietojamo piederumu un trauku sterilizēšanai un mazgāšanai uzstādīti speciāli 1937.gada modeļa aparāti. Šīs ierīces dod iespēju ne vien ērti visus piederumus tīrīt, bet reizē arī pilnīgi atbrīvot no visiem slimību dīgļiem, kas ir galvenais. Ventilācija viscaur ierīkota centralizēta pēc Ķemeru viesnīcas ventilācijas parauga. To, tāpat arī liftus, virtuves, kanalizāciju un centrālo apkuri slimnīcā ierīkojusi Pēkšena firma Rīgā, bet ēku cēla būvuzņēmējs Konst. Kociņš, arī Rīgā. Šajā stāvā atrodas arī izmeklēšanas telpa, asistenta dzīvoklis, dienesta telpa, dežurējošās māsas telpa, veļas un pārsienamo darbnīca, sterilizācijas telpa. Operācijām ir liela, ērta un gaiša telpa ar visu vajadzīgo. Visus operācijas instrumentus sterilizē ar augstas temperatūras tvaiku. Slimniekus ar gultām, kas uz mīkstiem gumijas ritenīšiem, iestumj operācijas telpā un tad no gultas novieto uz operācijas galda. Operējamās vietas apgaismošanai speciāla lampa, tā ka ārstam, noliecoties pār slimnieku, no viņa nekrīt ēna un katra vieta jo skaidri saredzama. Telpas panelis izlikts pelēki iezilganām speciālām plāksnēm (flīzēm). Ievērotas visas higiēnas prasības. Viss tas lielā mērā atvieglo ārstu atbildības pilno darbu. Ēkas pirmajā stāvā starp citu ambulance, apmeklētājiem uzgaidāmās telpas, tālāk pārsiešanas telpas, ārsta kabinets. Še uzstādīs Mikelsona elektro kardiografu. Tālāk laboratorija un zarnu skalojamā telpa ar vajadzīgiem piederumiem. Pagrabs iedalīts divās daļās. Pirmā ir patvertne no gāzēm. Še var novietot 250 cilvēkus. , nogādājot tos ātri un ērti no visiem stāviem ar liftu lejā. Šīs telpas galīgai izbūvei vēl vajadzēs ap 5000 ls. Tālāk netīrās veļas sadalīšanas telpa. Te netīro veļu sadala un nogādā uz mazgātuvi. Še pat ierīkota arī dezinfekcijas telpa ar modernu ierīci, kur dezinficē slimnīcā ienākušā slimnieka drānas un tad novieto augšā katram atsevišķā skapītī. Apakšstāvā iekārtota arī centrālā apkure. Ēkas pirmā stāvā atrodas rentgena kabinets slimnieku izmeklēšanai. Kalna saules aparāti vismodernākie — pēdējais „ modes kliedziens", kā slimnīcas vadītājs saka. Tomēr tas ne kalpošanai modei, bet gan veselības atdošanai cietējiem. Tad diatermija un ultratermija. Slimnīcas vecajā ēkā, kas iziet uz Vaļņu ielu, iekārtotas lipīgo slimību nodaļas. Arī tās apgādātas tā, ka var sacensties ar galvaspilsētas labāko slimnīcu līdzīgām nodaļām. No 31. marta līdz 10. aprīlim slimnīcas vadītājs Dr. A. Jurgēvics atrodas ķirurgu kongresā Berlīnē un apmeklēs arī ķirurgu kursus, lai iepazītos ar jaunākiem sasniegumiem ķirurģijā un vispār medicīnā. Šos kursus viņš apmeklēs jau trešo reizi. „Šie kursi man devuši ļoti daudz", — saka viņš, stāstot par priekšā stāvošo braucienu. Pie reizes viņš apskatīs arī jaunos aparātus, kādi vēl paredzēti slimnīcai un nokārtos to piegādi. Slimnīcas oficiālā iesvētīšana un līdz ar to arī oficiālā atklāšana paredzēta apmēram pēc mēneša, kad būs gatava vēl izstrūkstošā iekārtas daļa, kā arī pienākuši vēl trūkstošie aparāti. “Pilnīgi gatava slimnīca nekad nevar būt," — atbild Dr. A. Dargevics uz jautājumu, kad slimnīca būs pilnīgi iekārtota. “Zinātne katru dienu dod jaunus atklājumus, nāk jauni papildinājumi un līdz ar to no jauna jāpapildina slimnīca, ja to grib pareizi nostādīt." Nav šaubu, ka arī turpmāk pilsētas valde ne mazāk rūpēsies par Jelgavas pilsētas slimnīcu, kā to darījusi līdz šim. Tas viss prasījis daudz pūļu un materiālu līdzekļu, bet cilvēka veselība taču ir viņa dārgākā manta un tās glābšanai un sargāšanai neviens upuris nevar būt par lielu.“
Šodien pie bijušās slimnīcas atrodas plāksne, kas vēsta, ka šeit strādājis ārsts Ringolds Čakste.  Bet kāpēc nav plāksnes dr. Dargevicam, kurš pielicis lielas pūles un stāvējis klāt šīs slimnīcas tapšanai?

Adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16