11.08.19

Jelgavas Sarkanā krusta slimnīca

                                                                  (1930-tie gadi)

                                             (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                      (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto) 

                                                        


                                                                            (Fotografēts 2023, V.S. foto)


1990.gada “Jelgavas ziņotājā” A.Hartmanis raksta: “… šāda patvaļīgi atņemta celtne atrodas arī Jelgavā līdz nejēdzībai pielūžņotās Driksas krastā Palīdzības ielas galā. Jau pats ielas nosaukums liecina par šīs celtnes raksturu. Runa ir par bijušo Jelgavas Sarkanā Krusta slimnīcu, tagadējo Baltijas kara apgabala Jelgavas garnizona hospitāli. Kādreiz Sarkanā Krusta slimnīca bija pati respektablākā Jelgavas medicīnas iestāde, tā tika celta un uzturēta par vietējo iedzīvotāju līdzekļiem. «Atnācu,ieraudzīju un... paņēmu.» Šī armijas politika nav mainījusies arī šodien. Laiks nosaukt lietas īstajā vārdā. Tautai jāatdod atņemtais, jāatjauno tās saimnieka tiesības savā tēvu un vectēvu zemē.” Tagad, pēc 30 gadiem tur sen jau vairs nav padomju armijas hospitālis, bet ēka joprojām ir bez saimnieka, neapsaimniekota, postā ejoša.

“Zemgales balss”1937.gada jūlijā raksta: “Jelgavas Sarkanā Krusta slimnīcā pēdējā laikā iekārtoti dažādi ārstēšanas jauninājumi, kas var arī interesēt plašākas iedzīvotāju aprindas. Ar jaunierīkojumu slimnīcā ķirurģiskās nodaļas vadītājs Dr. Mednis laipni iepazīstināja mūsu līdzstrādnieku, kā arī izteicās par nākotnes nodomu slimnīcas modernizēšanā. Slimnīcā pašreiz ārstējas ap 130 slimnieku. Lielākā daļa atrodas ķirurģiskā nodaļā. Lai gan slimnīcas telpas nav pārāk plašas, tomēr viss ir iekārtots ļoti priekšzīmīgi, izmantojot katru iespēju. Arī pagraba telpas ir glīti izbūvētas. Tajās atrodas ēdamā zāle slimnīcas personālam, virtuve, ģērbtuve u. c. Nevar nepieminēt arī muzeja telpas. Tās tiešām pelna ievērību, jo šeit atrodama kolekcija no dažādiem izoperējumiem, kas preparēti stikla burkās. Visvairāk ir dažāda veida ļaundabīgo audzēju u. c. Moderni iekārtots ir Rentgena kabinets. Tas nupat papildināts ar jaunu modernu fotografējamo aparātu. Rentgena kabinetu vada rentgenologs Dr. Rubens, kurš trešdienās un sestdienās ierodas no Rīgas. Kā rentgenologa asistents darbojas Dr. Hāks. Tuvākā nākotnē
paredzēts iegādāties vēl vienu speciālu aparātu, kuru varēs pārvietot slimnieku telpās un tas domāts dažādu lūzumu pētīšanai. No jauna uzstādīts moderns diatermiju aparāts un zarnu skalojamā ierīce. Sevišķi par pēdējo daudzi slimnieki ir visai atsaucīgi. Laboratorijā pielieto daudz jaunu paņēmienu. Tagad Jelgavā iespējams noteikt arī Vasermaņa reakciju. Līdz šim to izdarīja tikai Rīgā. Interesanta ir modernā elektriskā centrifūga, ko arī lieto dažādu reakciju noteikšanai. Laboratoriju nākotnē nodomāts vēl ievērojami paplašināt, papildināt to ar dažādiem moderniem aparātiem. Telpās grīdas izliktas gumijas flīzēm, kas novērš katru troksni. Nākotnē ierīkos arī frizētavu slimnieku vajadzībām, jo pēc tādas slimniekiem sajūtams liels trūkums. Pie operācijas zāles ierīkotas dušas telpas ārstu vajadzībām. Operācijas zāle iekārtota ļoti moderni. Kā jaunums minama bezēnu lampa, kas ievērojami atvieglo operāciju darbu. Pie slimnīcas pastāv labi iekārtota māsu skola. Skolā kurss trīsgadīgs. Uzņem audzēknes ar vidusskolas izglītību. Skola pastāv jau no 1932. gada, pie kam pirmajā izlaidumā — 1935. gadā skolu sekmīgi beigušas 13 māsas, 1936. gadā — 16, un 1937. gadā arī 16. Šogad skolā mācās 23 audzēknes. Slimnīcā strādā 13 māsas. Pie slimnīcas iekārtots arī zobu ārstējamais kabinets, ko vada ārste zobu slimībās Bičevska. Bez tam pie slimnīcas labi nostādīta ātrā palīdzība. Par ātrās palīdzības automobili noteikta takse 50 sant. par katru tekošu kilometru. Izsaucot ātrās palīdzības automobili pilsētas centrā jāmaksā Ls 3, bet pilsētas nomalē Ls 4.
Slimnīcu vada Dr. Bīskaps, kurš pārzin arī iekšējo slimību nodaļas. Ķirurģisko nodaļu vada Dr. Mednis, kurš nupat arī atgriezies no garāka ārzemju ceļojuma. Ārzemēs Dr. Mednis apmeklējis vairākas ievērojamas klīnikas. Starp citu arī Vīnē uzkavējies vairākas dienas, kur guvis daudz jaunu iespaidu dažādos ķirurģiskos jautājumos. Arī Minhenes un Berlīnes klīnikās Dr. Mednis iepazinies ar moderno ārstniecību.
Pie slimnīcas moderni iekārtota arī dzemdēšanas nodaļa. To vada Dr. Peliņš. Kā konsultanti slimnīcā darbojas nervu slimībās Dr. Neibergs, acu, ausu un kakla slimībās — Dr. Urjans, Dr. Skreija un Dr. Hiršfelds. Saimniecisko pusi vada saimniecības pārzinis Upenieks. Produktus iepērk tieši no lauksaimniekiem-ražotājiem, kā arī no Tērvetes saimniecības. Slimnieku un personāla  ēdināšana nostādīta ļoti apmierinoši. Porcijas nav nodalītas, visi var saņemt ēdienu daudzumu pēc vajadzības. Nākotnē paredz celt jaunu ēku māsu skolas vajadzībām. Ēku būvēs uz slimnīcas gruntsgabala pretī slimnīcai. Bez tam paredzēti dažādi pārbūves un izbūves darbi slimnīcas ēkā.”
  

Adrese: Jelgava, Palīdzības iela 4