02.07.19

Rolavas muiža (Roloff)


                                           (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                 (Fotografēts 2023.gadā, V.S. foto)

Livonijas ordeņmestrs Bernds fon Borhs 1479. gada 12. septembrī izlēņoja Heinriham Ostendorpam 6 arklus zemes un vēl divus arklus Grobiņas pilsnovadā. Pirmie seši arkli attiecas uz Rolavu un tas ir senākais Rolavas muižas īpašuma dokuments. Šīs zemes robežu aprakstā ir minēta Briedes upe (Brede becke). Asotenes upe (Asoten becke), dumbrājs, kas saucas par Sūnupurvu (brock, geheiten dat Mosbrock), Akmeņupe (Steynbecke), Ālandes upe, Bukulankas pļava (Buckenslancken) un Ezeriņš (Ezering). Otrs gabals atrodas pie Liepājas (Lliuaa) un tā robežas iezīmē Ālandes upe, Liepājas ceļš (Liuaaschen wege), Tosmares upe (Thosmerschen texsthen) un Gaiļupe (Gailunen becke).

Nav zināms par kādiem nopelniem Heinrihs Ostendorps ieguva šo lēni, bet jāņem vērā, ka astoņi arkli Livonijas ordeņa teritorijā uzskatāms par samērā lielu lēni.

1500. gada 3. decembrī ir izdota Livonijas ordeņmestra Valtera fon Pletenberga lēņa grāmata Rolofam fon Lenepem. Lēņa grāmatas teksts ir atrodams Marburgas Herdera institūta digitālajā Kurzemes lēņa grāmatu norakstu kolekcijā. Anotācijā paskaidrots, ka Lenepem tiek izlēņota zeme un muiža Grobiņas pilsnovadā - Rolava. (no http://jaunserdis2.blogspot.com )
1944.gada Latviešu karavīru frontes laikraksts cita strapā raksta: “Rolavas muižā kādreiz bija ķieģeļu ceplis, jo te atrodams labs māls un tuvumā kūdras purvs. Šīs ķieģelnīcas un kūdras purva strādnieki sestdienās gāja uz Grobiņu iepirkties pārtiku, ienesot zināmu trokšņainību klusajā pilsētā.”
Sludinājums 1937.gada “Kurzemes vārdā”: “Atrasta kleite. Pie Rolavas muižas atrasta sieviešu kleite, kas saņemama apriņķa policijā Liepājā, Kr. Barona ielā 11.”

  
Adrese: Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, Rolava