08.07.19

Oleru muiža (Ohlershof)


                                         (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                 (2018.gada foto)


                                                   (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)


Oleru muižas komplekss atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā blakus Oleru purvam. Muiža veidojusies 18. gadsimtā un sākotnēji tajā bijusi koka kungu māja ar saimniecības ēkām. 18.gadsimtā muižas īpašnieks bija barona fon Krīdenera dzimta. Jauns muižas centrs tika uzcelts 18.gadsimta beigās agrā klasicisma stilā ar mūra ēkām, kas novietotas ap parādes pagalmu. Pretī iebraucamajam ceļam bija kungu māja ar mansarda jumtu, abās pagalma malās, viena otrai pretī - klēts un pārvaldnieka māja. Aiz kungu mājas, uz ezera pusi, izveidoja dārzu un parku, kas 20.gadsimta vētrā izpostīts. Kungu mājā interjeru apdari veidoja agrajam klasicismam raksturīgi sienu gleznojumi. Tie bija risināti rāmju paneļu sistēmā ar medaljoniem, ainavām, ziedu vītnēm un supraportiem virs durvīm. Unikālākā bija tā sauktā "gleznu galerija" - uz sienām gleznotas iluzoras gleznas rāmjos. Lielākā daļa gleznojumu ir saglabājušies. 

Padomju okupācijas gados muižas kompleksā darbojās skola. Atrodoties attālu no pašvaldības centra un kolhozu ekonomiskajām aktivitātēm, muižas komplekss un tā apkārtne netika bojāti ar degradējošu arhitektūru.

Astoņdesmito gadu beigās, ar Atmodas sākumu, pašreizējie Oleru muižas īpašnieki nopērk kompleksu. Papildus galdniecībai, kas ir ēkas īpašnieku pamatnodarbošanās, tiek attīstīta durvju, logu un citu būvdetaļu restaurācija. No 2013.gada, domājot par vēsturiskās ainavas bagātināšanu, tiek uzsākta aitkopība. Turpinot dārza atjaunošanas darbus, 2004.gadā tiek nolemts atgriezties pie agrākā dārza plānojuma (kāds tas redzams 1907.gada kartē) un 19.gs. beigu posma koka verandas tapšanas laika stādījumu analogiem. Tiek izmantoti pat Krīdeneru dzimtas nostāsti, ka Oleru muižas dārzā visbiežāk stādītais krūms bija parastais ceriņš.
 
Adrese: Rūjienas novads, Jeru pagasts, Oleri