20.07.19

Lietuva - Daunoravas muiža (Daunoravos dvaras, Dundurmuiža, Donnerhof, Dovnarevo, Downarowo)                                     (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā atrodas pie Latvijas – Lietuvas robežas, apmēram 5 kilometrus no Blankenfeldes muižas.
Muižu 1854.-1855.gadā cēla grāfs Kaizerlings. Līdz 1941.gadam tur dzīvoja grāfiene Marta Kaizerlinga.  Muižā tolaik bijušas 17 ēkas, no kurām saglabājušās tikai 3 un tās pašas uz sabrukšanas robežas. Ēkas jau izņemtas no arhitektūras pieminekļu saraksta. Saglabājušies arī parka fragmenti. (S.Rusmanis “Zeme starp Rundāli un Tērveti”)
Kaut kad pēc 2012.gada muižas ēkai aplikta apkārt sēta, logi noslēgti, lai mazinātu demolēšanas iespējas.
Šīs muižas pirmais īpašnieks bijis Kurzemes hercoga padomnieks un sūtnis koloniju jautājumos Anglijā Trankevičs. Pēc viņa iniciatīvas no Kurzemes un Zemgales hercogistes uz Dundurmuižu un tās apkaimi pārcēlušies vairāki tūkstoši latviešu, izveidojot tur latviešu saliņu. Pirmās brīvvalsts gados šajā apkaimē dzīvoja gandrīz 5000 latviešu. Jonišķu draudzē šajā laikā fiksēti pāri par 1000 latvieši. Apkaimē darbojās četras latviešu skolas. Līdz Otrajam pasaules karam Dundurmuiža Lietuvā pastāvēja latviešu kolonija, ar savu latviešu skolu. Arī kapos (Daunoraičių kaimo kapinės) joprojām pārsvarā latviešu vārdi un uzvārdi. Dundurmuižu var uzlūkot par vienu no vecākajām, ja ne pašu vecāko latviešu koloniju. Ar šo latviešu koloniju saikne bijusi arī ievērojamiem latviešu literātiem Annai Brigaderei un Mārtiņam Zīvertam. Pēc Otrā pasaules kara Dundurmuižas apkaime un tur dzīvojošie latvieši pakāpeniski izkliedēti, ko veicināja deportācijas, karš, smagie kolhozu laiki, pārcelšanās uz citām vietām Lietuvā vai uz Latviju. Latviešu skola pastāvējusi līdz 1940.gadam, krievu laikā to likvidēja un iznīcināja kopā ar visu plašo skolas bibliotēku.  (no Janīnas Kursītes pētījuma un latviesi.com)

Adrese: Lietuva, Jonišķu rajons, Daunoriškė