30.07.19

Ķeveles muiža (Keweln)


                                                (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Grāfa Medema īpašums.

1937.gada izdevums “Latvijas jaunatne” raksta: “Aiz Auces lielceļa malā atrodas skaista muiža, kuru ar lielceļu vieno aleja. Tā ir Ķevele. Muiža tagad sadalīta saimniecībās, bet tās centrā atrodas sierotava un veikals.
1962.gada laikraksts “Brīvais darbs” raksta: “Šogad kolhoza «Druva» pārskata sapulce būs vienlaicīgi ar svinīgu notikumu — kolhoznieki saņems lietošanā jaunu, plašu klubu. Līdz janvāra beigām kolhoza celtnieki pabeigs atjaunot veco Ķeveles muižas pili. Jau tagad te gatavajās telpās iekārtots kolhoza kantoris. Plašajā skatītāju zālē, kurā turpmāk notiks visas kopsapulces, ērti varēs novietoties vairāk nekā 200 cilvēku.”
Šobrīd gan nevar saprast, kura no Ķevelē atrodamajiem graustiem ir minētā muižas pils un vai tā vispār vēl ir.
Kā vēlāk ir noskaidrojās, muižas kungu māja bijusi tajā vietā, kur okupācijas laikos bija p/s "Auce" kantora ēka, no kuras arī līdz mūsdienām palikusi līdzena vieta. Arī no kungu mājas saglabājies nav nekas. 
  

Adrese: Auces novads, Vītiņu pagasts, Ķevele