12.06.19

Vidrižu muiža (Widdrisch)

                                       (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)Vidrižu muižas kungu māja celta 18.gadsimtā. Sākotnēji tā bija vidēja lieluma ēka ar centrālu mezonīmu. 19.gs. 70.- 80.gados ēka tika pārbūvēta - fasādes frontona stūri tika pārveidoti, piešķirot gotiskas aprises, arī jumta logu izbūves papildināja lauzītas formas konsoles. Kopumā celtne ieguva smagnēju neogotiskas celtnes veidolu. Ēkas fasādē ir barona ģerboņa ciļņi.

Vidrižu muiža piederēja baronu fon Budbergu dzimtai, kas vairākās paaudzēs bija saistīta ar cara galmu.

Pirmo skolu Vidrižos 1870. gadā nodibināja barona fon Budberga māsa Marija, tāpēc tā dēvēta par Marijas skolu. Pirmais skolotājs bija M. Andermanis (strādājis no 1870.gada līdz 1898.gadam), ilggadējs skolotājs – A. Goba (strādājis no 1898.gada līdz 1931.gadam). Bīriņu muižā skola bijusi jau no 1782.gada, un pirmais skolotājs – dzimtcilvēks Miķelis.

Tagad muižu apsaimnieko Vidrižu pamatskola.

Adrese: Limbažu novada Vidrižu pagastā, Vidrižu pamatskola