12.06.19

Vellamuiža (Vella muiža; Wellerhof) Vilces pagastā

                                        (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Agrāk tā piederējusi baronam Dancbergam. Tagad tur Ziedkalnes baptistu baznīca.

Ap muižu bijis parks ar vērtīgiem stādījumiem, kur rīkotas zaļumballes, bet padomju okupācijas gados ap to aplikts dzeloņdrāšu žogs un iekšā salaistas ganīties govis. Tādējādi tur iznīka visi stādījumi.


Adrese: Jelgavas novads, Vilces pagasts, Ziedkalne