14.06.19

Vecbornes muiža (Alt-Born)                                        (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Vecbornes muižas pils tapusi 19.gadsimta 80-os gados. Stilistiski nevainojams arhitekta darbs. Muiža kopš 1630.gada pieder fon Engelhartu dzimtai. Pēdējais muižas īpašnieks Rūdolfs fon Engelharts. Latvijas Republikas zemes reformas gaitā muiža sadalīta 29 saimniecībās un zemes piegriezumos citām saimniecībām. Vecbornes muižas centrs tika ieskaitīts valsts zemju fondā, bet muižas kungu mājā ierīkoja Kaplavas pagastskolu. Pēc skolas likvidācijas celtne pamesta. Salīdzinājumā ar askētisko ēkas ārpusi, iekšpuse bijusi grezna.
Šobrīd tagdējam muižas īpašniekam norit sarunas ar Engelhartu dzimtas pārstāvjiem par iespējamo līdzdalību tās atjaunošanā.
 

Adrese: Krāslavas novads, Kaplavas pagasts, Vecborne