17.06.19

Vatrānes muiža (Wattram)


                                      (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
Vatrānes muižas bijušie īpašnieki pirmo reizi pieminēti zviedru - poļu kara laikā (1600-1629). Zviedri, ieņemot Vidzemi un nostiprinot tajā savu varu, daudzas muižas, tai skaitā arī Vatrānes muižu, nodeva pārvaldīšanā saviem virsniekiem. Pēc 1698. gada ap muižu jau bija izveidojusies apdzīvota vieta. 1834. gadā muiža nonāca vācu barona Tranzē dzimta īpašumā. 1905. gada nemieros muiža tika nodedzināta. 1906.gada maijā muižas īpašnieks Rodrihs fon Tranzē lūdza valsts komisijai izsniegt aizdevumu 40 100 rubļu apmērā (izpostīto ēku atjaunošanai – 30 000, inventāra atjaunošanai – 6350, strādnieku pārtikai līdz nākamajai ražai 3750 rubļus). Prasītājs saņēma vien 10 000 rubļu, taču muižas komplekss tika veiksmīgi atjaunots. Pēdējais Vatrānes muižas īpašnieks bija barons profesors Pauls Sokolovskis. 1939.gadā, kad īpašnieku pēcteči repatriējās uz Vāciju, muižā tika ierīkota Veselības aizsardzības ministrijas palīgsaimniecība. 1944.gadā neilgu laiku darbojās evakuētā Rāznas sanatorija. 1945.gadā tika atvērta septiņgadīgā skola, kas pastāvēja līdz 1962.gadam. Vēlāk šeit atradās pamatskola, pēc tam dažas palīgskolas klases. 1980.gadā skolu slēdza un muižā tika ierīkoti dzīvokļi. Traģiskākais brīdis pienāca 1988.gadā, kad Vatrānes pils tika ļaunprātīgi nodedzināta. Bija centieni to atjaunot, taču... Ap muižu bijis skaists parks, kas minēts jau 1759.gadā. Kamēr Vatrānē darbojās skola, apkārtne bija gaumīgi sakopta. Pedagoga un zinātnieka P. Alsupa un skolas direktora V. Kokina vadībā tika izveidots dekoratīvais dārzs, kas iekārtojuma un augu sugu ziņā bija tuvs vecajam muižas dārzam, dabas un cilvēku nopostītajam.

Adrese: Ogres novads, Ķeipenes pagasts, Vatrāne