17.06.19

Valtermuiža (Waltershof)

                                       (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižiņa pie Kandavas, kuras īpašnieks bija Kurzemes hercogs. Laika gaitā muižiņa tika izlēņota dažādām personām. Iespējams, tā savu nosaukumu ieguvusi pēc kāda valdītāja vārda (1716.gadā minēts Valters aiz Abavas). 1768.gadā tā bija fon Mirbahu dzimtas lēnis. 1826.gadā muižiņa kļuva par namnieku lēni, ko varēja piešķirt arī personām, kas nebija muižnieki. 1861.gadā Valtermuižas nomnieki bija Karls un Frīdrihs fon Veisi. Vēlāk tā piederējusi Kandavas ārstam Osvaldam fon Horlaheram. Kad 1945.gadā netālu tika dibināts Lauksaimniecības tehnikums, Valtermuižu tam pievienoja un veica tur ievērojamu lauksaimniecisko darbību. Skolai bija sava ferma, četras siltumnīcas un pat 400 pīles. Kompleksā ietilpušas arī Teteriņu dzirnavas. (no V.Avotiņa un I.Luksa grāmatas “Lejup pa Abavu”)

Adrese: Kandava, Valtermuiža