18.06.19

Valdekas pils (Reķa pils) Jelgavā


                                                        (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Valdekas pils - barona Reķa medību pils celta 17.gadsimtā ārpus Jelgavas. Pils ir valsts īpašums, to apsaimnieko Jelgavas Lauksaimniecības universitāte. Iepriekš pils atjaunošanu piedzīvojusi pēc Otrā pasaules kara, bet kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem tā bijusi pamesta. Pie romāņu – gotu arhitektūras stilā celtās pils ir arī parks.
Pēc rekonstrukscijas pils pirmajā stāvā atradīsies mācībspēki, bet otrais kļūs par Ainavu arhitektūras fakultātes studentu mājvietu. Pils rekonstrukcija izmaksājusi apmēram vienu miljonu eiro, no kuriem lielākā daļa ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums. Nākotnē LLU plāno sakārtot arī blakus esošās ēkas, kur jauna mājvieta paredzēta pārtikas tehnoloģijas studentiem.
Iepretim Valdekas pilij bijusi iecienīta jelgavnieku atpūtas vieta Zorgenfreija. 
"Pie mīļākām jelgavnieku zaļumu vietām jau sen piederēja skaistas bērzu birzītes malā stāvoša pusmuižiņa Zorgenfreija uz vecā Rīgas lielceļa. Pilsētas tuvums un jaukā birzīte izrādījās noderīga promenades bufetes ierīkošanai un no mazā pasākuma izvērsās plaši apmeklēts restorāns. Svētdienās pēc pusdienas maltītes uz turieni pa pils pļavas celiņu bariem plūda pilsētnieki, veci un jauni, dāmas un kungi. Tur viņi nogulušies mežā, atspirdzinājās pie līdzipaņemtām ēdamlietām vai ari mielojās uz restorāna plašās verandas. Tagad tur daudz kas pārgrozījies. Restorāns pasaules kara laikā nopostīts un jaukā birzīte nocirsta. Tur palikuši tikai — tukšs laukums un celmi." (no grāmatas “Zemgales galvas pilsēta Jelgava (1928.), tās rakstības stils tekstā saglabāts)


Adrese: Jelgava, Rīgas iela 22