20.06.19

Švarca muiža Rīgā

                                           (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                 (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
Švarca muižas pirmsākumi meklējami jau 18.gs. beigās, kad Mārtiņš Dumpis un Vilhelms Pecholcs paraksta nomas līgumu par vienas istabas un viena malkas kambara izīrēšanu. 1863. gadā īpašums jau pieder Johanam Brinkam, tas sastāvēja no koka dzīvojamās mājas, diviem ērberģiem, sakņu pagraba, dārza un siena pļavas. Gruntsgabals laika gaitā vēl 5 reizes maina savus īpašniekus. Līdz to iegādājas J. Švarca, un no tā laika apbūve iegūst nosaukumu Švarca muiža. 1931. gadā šo īpašumu par 60 000 latiem nopērk rakstnieks Jēkabs Janševskis. 1937. gadā, projektējot Daugavgrīvas ielas paplašināšanu un iztaisnošanu, bija paredzēts māju nojaukt. Tomēr tas netika izdarīts, jo ielu neiztaisnoja, kā bija iecerēts sākotnēji. Padomju gados ēkā atradās komunālie dzīvokļi un tā bija kritiskā stāvoklī. 2002. gadā sākās nama arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, kuru vadīja J.Zviedrāns. Projekta arhitekte L. Rengarte. Tā tika izvirzīta konkursa „Latvijas koka arhitektūras gada balva 2006-2007” 2. kārtā.


Adrese: Rīga, Daugavgrīvas iela 7