23.06.19

Stukmaņu muiža (Stockmannshof)


                                                        

                                                        (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 
                                                                              (Muižas pils senāk)


Rīgas arhibīskaps 15.gadsimtā izlēņoja Lokstenes ciemu un muižu Johanam Lokstenam un 
viņa adoptētajam dēlam Arendam Stokmanim. Jau 16.gs.beigās dokumentos parādās jaunais muižas nosaukums - Stukmaņi. Zviedru valdīšanas laikā muižai bieži mainījās īpašnieki. 18.gs. 1.pusē par tās īpašnieku kļuva Martins fon Kronstjerns. 1730.gadā viņa dzimta šos īpašumus pārdeva A. fon Baijeram. Viņa dēls Holšteinas kambarkungs Andreass Georgs Stukmaņus apvienoja ar mazākām apkārtnes muižām un 1780.gadā īpašumus nodeva mantojumā savai meitai, vēlākā landrāta K. O. fon Lēvenšterna sievai. Nākamā muižas īpašniece bija Otto fon Lēvenšterna meita Anna Jūlija Katrīna Sofija, precējusies grāfiene Mēdema, kura 1878.gadā par 50000 rbļ. muižu atdeva savam dēlam grāfam Teodoram Mēdemam. Viņš pārvaldīja īpašumu līdz savai nāvei 1916. gadā. Pēc 1920.gada agrārreformas muiža pārgāja Latvijas valsts īpašumā.
Pašreizējās Stukmaņu muižas apbūves centrālā daļa veidojusies 18.gadsimta vidū ap saimniecības pagalmu kā noslēgts, vienots baroka stila ansamblis. Sākotnēji tā sastāvēja no viena korpusa, bet vēlāk piebūvēti trīsstāvīgi sānu korpusi, kuri redzami 1795.gada J.K. Broces zīmējumā. Pagalma abās pusēs - klētis ar kolonnām un arkādi. Pils stipri postīta I Pasaules kara laikā, pēc kura tā pārbūvēta par Tautas namu. Pie Stukamaņu muižas apbūves kompleksa nogāzē pret Daugavu jau 18.gs. izveidots regulārs dārzs terasēs ar labirintu, tuneļiem, nelieliem paviljoniem, oranžēriju. Stukmaņu muižā atrdusies arī Mēdema spirta un liķieru rūpnīca, kuru vadījis Cēzars Kaņevskis.
Pirms diviem gadiem (2014.) muižu no tās iepriekšējiem īpašniekiem iegādājās Karstens Šute no Vācijas, kurš pēdējos gados ar dzīvesbiedri Ievu Pļavnieci dzīvoja un strādāja Austrālijā. Tur viņi satikušies, bet nākotnei tomēr meklējuši vietu tuvāk savām saknēm — lai tā būtu piemērota abiem. Tā kā Ievas ģimene dzīvoja Latvijā, bet Karstenu ar Vāciju nekas daudz nesaistīja, nolēmuši pārcelties uz Latviju.

Iepriekš viņi apskatījuši arī citas vēsturiskas ēkas Latvijā, bet dažas bijušas ļoti sliktā kārtībā. Reiz braucot garām Stukmaņiem, muiža iekritusi sirdī abiem. Sākumā iegādātas divas ēkas, un pamazām piepirkti klāt citi īpašumi, lai viss muižas komplekss būtu vienots.

Adrese: Pļaviņu novads, Klintaines pagasts, Stukmaņi