25.06.19

Stirnienes muiža (Sternjan)
                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižu pārvaldīja Lappo dzimta. Kad muižkungs Eižens bija aizgājis aizsaulē, saimniekošanu turpināja viņa kundze Aleksandra. Periodikā var atrast pieminētus arī Igoru un Oļegu Lappo, kas dzimuši Stirnienes muižā attiecīgi 1910. un 1911.gadā, kā arī Kiru un Georgu Lappo, kuri visi ir Eižena bērni.  Sākoties zemes reformai, muižas zemi sadalīja trīs jaunsaimniecībām. Muižniece Lappo atstāja savus nedaudzos īpašumus un pārcēlās uz dzīvi citur. Muižu savā pārvaldniecībā pārņēma Stirnienes pagasta valde, iekārtojot tur dzīvokļus un darba istabas. 1937.gada “Jaunākās ziņas” raksta, ka “Pirmais aizsargu nams izbūvēts S t i r n i e n ā, kur vietējā pagasta pašvaldība aizsargu nodaļai dāvājusi vecās Stirnienas muižas klēti un vajadzīgo zemi. Vecā ēka tagad izremontēta. Plašā zālē apmēram 300 sēdvietas un skatuve, kas kalpo visas apkārtnes vajadzībām.”

1940. gadā Stirnienes muižā likvidēja pagasta padomi, aizsargu namu pārvērta par “sarkano stūrīti”. Daļēji izdemolējot muižas ēku, tur iekārtoja miliciju.  

Šobrīd ir atjaunota bijusī muižas ēka un līdz 2017.gadam tur atradās skola.  2017. gada 31. jūlijā mazā skolēnu skaita dēļ skola tika slēgta, un tās ēkā vēlāk ienāca veco ļaužu pansionāts “Varavīksne”.
“Brīvā zeme” 1936.gada augustā apraksta kādu avāriju, kura notikusi Stirnienes muižas tuvumā - Stirnienes muižas tuvumā šorīt plkst. 6,30 notika auto katastrofa. Mašīnu vadījis Aglonas ģimnāzijas direktors baznīckungs Dr. Broks, un līdz ar viņu braukuši vēl tās pašas ģimnāzijas 3 baznīckungi — Jedušs, Terenkevičs un Zeps. Viņiem pretī pa ceļu vedis kāds zemnieks pie rokas zirgu. Zirgs pēkšņi sācis trakot un aizsprostojis mašīnai ceļu. Bremzējot mašīnu, tā uzdrāzusies zirgam virsū. Zirgam lauzta pakaļējā kāja, un mašīna, apmetusi kūleni, iegāzusies grāvī. Mašīna galīgi sadragāta, bet braucēji laimīgā kārtā dabūjuši tikai vieglus satricinājumus. Visi garīdznieki braukuši uz kādas direktora Broka mirušās radinieces bērēm.

Adrese: Varakļānu novads, Varakļānu pagasts, Stirniene