05.06.19

Sprigauļu muiža (Sprigaules muiža, Wilhelminenhof)


                                       (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


1936.gadā izdotajā grāmatā "Sīpeles pagasts senās dienās" raksta: "Sprigauļu muižu nodibina ap 1775. gadu, izliekot no mājām abus Sprigauļu saimniekus, abas mājas noplēš un viņu vietā uzceļ muižu. Ziņas par Sprigauļu māju noplēšanu un muižas uzcelšanu uzglabājušās vēl vecāko cilvēku atmiņās un veco Sprigauļu māju pamati atrasti nesen kādā Sprigauļu muižas jaunsaimniecībā.
1778. gadā Sprigauļu muižā uzbūvētas: jauna kūts, rija un klēts. Jābūvē dzīvojamā ēka, 1783. gada pieprasa Sprigauļu klēts būvei 8000 dakstiņus."

1886.gada presē parādās ieraksti, ka tiek meklēts jauns rentnieks muižai. 1897.gadā muižu rentējis Strombergs.


Adrese: Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts