29.06.19

Skaistkalnes muiža (Šēnbergas muiža, Schönberg)


                                                       (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                      (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 

Skaistkalnes saimnieciskais centrs vēsturiski ir bijusi muiža. Muižas kompleksā joprojām saglabājusies kungu māja, klēts, magazīna, ūdensdzirnavas Mēmeles krastā un mūra tiltiņš.

Skaistkalnes muižas pirmais īpašnieks 1489. gadā bija Heinrihs Šēnbergs, kuram to izlēņoja Livonijas ordeņa mestrs Freitāgs - Loringhofens. No pirmā īpašnieka uzvārda arī cēlies muižas nosaukums, kas vēlāk latviskots. Ap 1650. gadu muižu nopirka Johans fon Bergs - Karmels, pēc kura ierosmes 1658. gadā uzcēla katoļu baznīcu. 1738. gadā Skaistkalnes muižu nopirka Priekules un Asītes muižu īpašnieks Nikolauss fon Korfs. Korfu dzimta muižu saglabāja savā īpašumā līdz pat Agrārajai reformai 1920. gadā.
Muižas kungu māja celta pēc Liepājas arhitekta Maksa Paula Berči projekta (1894). Kungu māja celta t.s. ķieģeļu stilā, lai gan atšķirībā no citiem šī stilistiskā virziena paraugiem Latvijā, raksturojama kā izteikti vienkārša un lakoniska. Tajā saglabājušies atsevišķi interjera elementi - kamīns, krāsns, griestu glezn ojumi divās telpās, sānu kāpnes un durvju vērtnes. N. fon Korfa kādreizējo pieņemamo istabu grezno iespaidīgs renesanses formās darināts glazētu podiņu kamīns ar vidusdaļā iestrādātu figurālu cilni, kas attēlo ainu ar personāžiem renesanses laikmeta tērpos (Rīgas firma „Zelm & Boehm"). Diemžēl 20. gadsimta 60. - 70. gados greznais kamīns bija daudz cietis no vandālisma. 2007.gadā pabeigta tā restaurācija un tas atguvis sākotnējo krāšņumu. Griestu gleznojumi saglabājušies muižas īpašnieka pieņemamajā telpā un bijušajā ēdamzālē. Tie veidoti ar trafareta palīdzību. Gleznojumi arī bija daudz cietuši 20. gadsimta otrās puses pārbūvēs, kad mainīts plānojums un telpas pārdalītas ar starpsienām, bet 2007. - 2008. gadā veikta to restaurācija.
Izglītības pirmsākumi Skaistkalnē saistīti ar jezuītu darbības laiku 18. gadsimta pirmajā pusē, kad pie klostera darbojās klasisko zinātņu skola. 1859. gadā pie baznīcas uzcelta draudzes skola, bet 1877. gadā - pagasta skola. 1921. gadā pamatskola pārcelta uz Skaistkalnes muižas kungu māju. Tagad ēkā Skaistkalnes vidusskola.

Adrese: Bauskas novads, Skaistkalne