14.06.19

Salas muiža (Salasmuiža, Holmhof; Hönighof) Babītes pagastā

                                        (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Salas pagastā Lielupes malā atrodas bijusī Salas mui­žas vieta. Muiža pirmo reizi dokumentos minēta 1588. gadā ar nosaukumu Medus muiža (Honighof), jo te esot bijis daudz bišu koku. Salas muižas nosaukums parādās vēlāk, jo muiža tie­šām atradās uz Lielupes saliņas. No 1636. gada muižkunga uz­raudzībā atradās zvejas uzraudzība šajā Babītes novada daļā. Salas muižas 18. gs. vidus apbūve skatāma J. K. Broces 1897. gada zīmējumā. Domājams, vēlākā muižas dzīvojamā ēka nodega 1965. gadā. Saglabājusies veca dzīvojamā ēka, ku­rai pirms 1970. gada uzbūvēja vēl otro stāvu un kura nebūt vairs neizskatās pēc muižas, bet gan pēc padomju arhitektūras "brīnuma". Saglabājušās arī dažas palīgēkas. Uz ceļa ir sabiedriskā transporta pietura "Muiža".Adrese: Babītes novads, Salas pagasts