19.06.19

Rēzeknes viduslaiku pils un pilskalns (Rositten)

                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

9.-13.gadsimtā Rēzeknes pilskalnā pacēlās latgaļu pils, pie kuras atradās senpilsēta. Nopostītās latgaļu pils vietā Livonijas ordenis 1263.-1324.gadā uzcēla mūra pili. Rēzeknes pils fogts bija Valters fon Platenbergs. 1577.gadā Ivans Bargais aplenca Rēzeknes pili un uzaicināja to padoties, apsolot ielenktajiem brīvību. Solījumu gan neturēja (cik tipiski!!!), pilsētu nopostīja, baznīcu sagrāva un 450 pils aizstāvjus aizveda uz Pleskavu. Jau tā sagruvušo pili 1660.gadā galīgi nopostīja zviedri un pēc tam tā vairs netika atjaunota. (A.Plaudis “Ceļvedis pa teiksmu pilīm”)

Adrese: Rēzekne, Krasta iela