21.06.19

Pilskalnes muiža (Šlosbergas muiža, Schloßberg) Ilūkstes novadā
                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                          (Muižas pils ap 1910.gadu, foto no interneta)


Netālu no Ilūkstes, iepretim Līksnai atradās Pilskalnes muiža. Majestātiskā Šlosbergas (Pilskalnes) muižas pils vairs aplūkojama vien senās gravīrās, jo I Pasaules kara laikā to iznīcināja Krievijas armijas artilērija. 18. gadsimtā tā piederēja baronam A. fon Zībergam. Pēdējā šīs dzimtas pārstāve baronese Izabella Helēna fon Zīberga apprecējās ar grāfu Mihailu Kazimiru Plāteru (1777-1863). Viņu vecākā residence atradās Līksnā, bet jaunāka Pilskalnē. Pēc grāfa nāves tā kļuva par viņu dēla Kazimira (1808-1876) īpašumu. Bez Pilskalnes viņam piederēja arī Ilūkstes, Ancenes, Kazimirišķu, Dunavas, Rubenes, Kaminčas un Subates muiža, kā arī Kumpoles muiža Lietuvā un kāda neliela muižiņa netālu no Varšavas, kuru viņš nopirka pēc laulībām ar Ludviku Boreviču. Šo muižu pēdējais īpašnieks bija viņu dēls grāfs Fēlikss Konstantins Plāters-Zībergs (1847-1928). Šlosbergas muižas pili ieskāva ainavu parks ar krāšņu puķu dārzu un vairāk nekā 200 gadus veciem ozoliem. 1914.gadā muižas teritorija nonāca frontes joslā. Pils un saimniecības ēkas tika iznīcinātas un vēlāk nojauktas.  Līdz mūsdienām saglabājušies vien pils vārtu un parka fragmenti (atrodas līdzās meža ainavu parkam "Pilskalnes Siguldiņa”). Dārzā redzams neparasts pieminekli, uz kura franču valodā rakstīts - "Mīļajai sunītei, vārdā Folija, 1892 - 1898".  No paaudzes uz paaudzi mantots stāsts par grāfienes mīļoto Foliju. Reiz suņuks esot saslimis un grāfiene savam sulainim samaksājusi 25 zelta rubļus, lai tas sirdzēju nēsājot uz rokām. Grāfam tas neesot paticis un viņš samaksājis sulainim, lai tas nogalētu dzīvnieciņu.  Kad sunīte bija devusies uz labākiem medību laukiem, grāfiene likusi to apbedīt pie pils un uzlikt pieminekli ar marmorā atveidotu suņa galvu. Līdz mūsdienām marmora veidojums nav saglabājies, taču pieminekli rotā kokgriezēja A. Belkovska uzburts suņa tēls.
Nopostītās pils vietā 1990-os gados uzcelta liela kantora ēka, kura laikam tā arī nekad nav lietota un stāv pamesta.

Adrese: Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, Pilskalne