20.06.19

Obelišku muiža (Obelišķu muiža, Obeliškas muiža, Oboleschki)
                                             (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Muiža ir vienstāvu laukakmeņu ēka. Muižas ēka celta 1936. gadā. Otrā pasaules kara laikā muiža gandrīz necieta. Vēlāk muižu atjaunoja. 90. gadu sākumā tajā ierīkota zāģētava, vēlāk noliktava. Kā stāsta kāds interneta informācijas avots, tad tagad muiža ir slēgta un tā ir prīvātīpašums, tomēr ir projekts, ka tuvākajā laikā muižā tiks ierīkots muzejs. Muiža atrodas pie dīķa un dzelzceļa pārbrauktuves.
Blakus atrodas vairāku ēku drupas, bet nezinu teikt vai tās ir atsevišķu muižas ēku drupas jeb nē.

Adrese:  Viļānu novads, Dekšāres pagasts, Obeliškas