17.06.19

Lipstu muiža (Klein Friedrichshof) Krimūnu pagastā


                                        (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

17.gadsimtā muiža piederējusi hercogienei Elizabetei Magdalēnai. Sākot ar 1643. gadu hercogs galma vajadzībām muižās atvēra austuves. Lipstos atradās linaustuve, un zemnieku sievām un meitām klaušu kārtā vajadzēja izstrādāt zināmas olektis linaudekla.

Latvijas brīvvalsts laikā Lipstu muižas zeme tikusi sadalīta jaunsaimniecībās. Te norisinājusies rosīga dzīve, bijusi skola, bibliotēka. Visās saimniecībās bijuši ievilkti telefoni. Līdz mūsdienām te saglabājies nav gandrīz nekas.
  


Adrese: Dobeles novads, Krimūnu pagasts