01.06.19

Baronu apbedījumi Smārdes Mārtiņkapos                                 

                                    (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Smārdes Mārtiņkapos, kas reizumis saukti arī par Radziņu kapiem, atradu metāla krustu uz kura ir divi vārdi:

Friedrich von Hüllessem (18.11.1796 – 17.03.1870)

Lina von Hüllessem, geb. von Stempel (25.04.1800 – 17.01.1864)

Tur pat arī akmens krusts ar uzrakstu:
Max von Hüllessem (27.11.1833 – 24.01.1881)
 

Adrese:  Engures novads, Smārdes pagasts, Mārtiņkapi