15.06.19

Augstkalnes muiža (Mežmuiža; Grenzhof)

                                                        (Fotografēts 2013.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižas īpašnieki dažādos laika periodos bijuši  Hoveni, Līveni, Hāni.

Pils celta 19.gadsimta vidū firstiem Līveniem, iespējams, pēc arhitekta 0to Dīces projekta, ķieģeļu neogotikas stilā.

1918. gadā muiža tiek atsavināta un uz pili pārceļas pagasta valde.
1943. - 44. gadā pilī atradās vācu armijas atpūtas nams.
1945. gadā pilī mācību centrs krievu virsniekiem, reizē arī atpūtas nams.
1946. - 1951. g. pilī Izpildu komiteja un tautas nams.
1951. g. pēc septiņgadīgās skolas direktora Vincenta Jubeļa ierosinājuma pili sāk pārbūvēt un piemērot skolas vajadzībām. Ēka zaudē savu sākotnējo funkciju. Tiek zaudēta interjera mākslinieciskā apdare.
 

Adrese: Tērvetes novads, Augstkalnes pagasts