10.06.19

Anuteles muiža (Anatolenhof)

                                       (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1930-os gados Anuteles muižas ēkās saimniekoja Jānis (1904-1990) un Lizete Drēskas (1900-1991), kuri te bija ierīkojuši arī baptistu misiones telpas atsevišķā ēkā. Tajā ik pārsvētdienās tika noturētas garīgas sapulces. Lizete Drēska bija arī kristīgā dzejniece.
Anuteles muižā dzimis arī revolucionārs un muižu dedzinātājs, arī Spānijas pilsoņu kara dalībnieks Dāvids Beika (1885-1946).
Muižas ēkas lielos kokos ieaugušas, grūti nofotografējamas.

Adrese: Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Anuteles; Rožlauki