08.06.19

Alstiķes muiža (Halswigshof)                                         (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižu izveidoja laikā, kad hercoga Fridriha atraitne Elizabete Magdalēna 17.gadsimta vidū atjaunoja 1621.gada poļu-zviedru kara laikā nopostīto Jaunjelgavu. Kopš 1675.gada muiža piederēja Nolkeniem, bet 18.gadsimta vidū - franču izcelsmes muižniekam Dubarilim. 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā šeit bija slavena psihiatriskā dziedinātava ar oranžērijām un ziemas dārziem. Tajā Eiropā slavens dakteris ārstējis slimos ar darbu un ziediem. Pretējā ceļa pusē bijusi iebraucamā vieta pie slimniekiem atbraukušajiem tuviniekiem. To visu izpostīja 1.pasaules karš. 1929.gadā te bijis liels ugunsgrēks, kurš izcēlies no pārkurinātas krāsns. Tad nodega Gustava Nolkena dzīvojamā ēka, klēts, stallis un rija. Sadega daudz inventāra un mašīnu. Pirmās republikas laikā te darbojās doktorāts un aptieka. Sovhoza laikā Alstiķē uzcelta pilsētas skolēnu «Lotosa» vienību vasaras nometne, vēlāk pārdota. Tagad saimniecības ēkas ļoti bēdīgā stāvoklī, citu ēku drupas, pagrabi, mūra žoga fragments. 

Adrese:  Ķeguma novads, Birzgales pagasts