30.05.19

Veseļu pusmuiža (Wessel)
                                     (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Veseļi ir Krustpils pusmuiža, kas kopā ar citām veidoja ievērības cienīgu zemes platību šajā Daugavas krastā. Bez Veseļiem 1864.gadā uzskaitītas vēl astoņpadsmit līdzīgas pusmuižas. Veseļos nav bijusi nedz pils, ne izvērsta reprezentatīva apbūve ar parku. Tas, ko redzam šodien, vēl joprojām liecina par tipisku pusmuižas plānojumu un telpisko uzbūvi, kurā noteicošā bija saimnieciskā funkcija. Neliela dīķa malā stāv mūra dzīvojamā māja. Ceļa otrā pusē no mājas, kas varēja būt kalpu māja, pāri palikuši tikai mūri. (no J.Zilgalvja grāmatas “Daugavas muižas”)

Adrese: Jēkabpils, Madonas iela 81