30.05.19

Spriņģu muiža (Springen)

                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

18.gadsimtā pievienota blakus esošajai Smuku muižai, kas piederējusi gan Rekes, gan Tīzenhauzenu dzimtai.
1927.gada “Iekšlietu ministrijas vēstnesis” raksta: “Hermanis Betichers no Praviņu pag. Spriņģu muižas ziņojis policijai, ka nezināmi ļaundari uzlauzuši viņa senču kapliču, no kuras nekas neesot
paņemts.” Jāpiebilst, ka baronam Betiheram piederēja arī Spirgus un vēl citas muižas.
Mūsdienās, lai arī muižas ēkas nav atjaunotas, teritorija ir sakopta, zālīte nopļauta, mūri saglabāti un viss ir apskatāms tūristiem. Jāsaka, ka šī muiža ir kā paraugs, kādai būtu jāizskatās neatjaunotai muižai, lai tā vizuāli būtu baudāma.
 

Adrese: Jaunpils novads, Jaunpils pagasts, Josti