03.05.19

Sesavas mācītājmuiža
                                          (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                          (kamēr vēl bija apdzīvota)
 

Garākā ēka Sesavā. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

1967.gadā baznīcu un mācītājmāju apmeklēja novadpētnieks Žanis Skudra un par to raksta grāmatā “Okupētās Latvijas dienas grāmata”: “Ap māju aug veci, vareni koki, un parkam cauri tek upīte, kas te vēl nav izbagarēta. Vecā koka mācītājmāja ir plaša, ar dakstiņu jumtu. Te būtu vajadzīgs kapitālremonts, bet protams to neviens vairs neremontēs. Tagad te viss ir galīgi nolaists, jo šinī lielajā mājā bez mācītāja ģimenes dzīvo vai cik visādu iedzīvotāju, kuru cūkas un putni staigā gan pa parku, gan pa dārziem. Mācītāju ar kundzi sastopu dārzā, kur viņi no kādas ābelītes novāc ražu.”
 

2017.gada juristavards.lv raksta: “Šī gada Lielās talkas ietvaros 22. aprīlī tieslietu sistēmas darbinieki iedibināja jaunu tradīciju – par godu gaidāmajai Latvijas valsts un tās tieslietu sistēmas simtgadei sakopt vietas, kas saistītas ar Latvijas tieslietu sistēmas vēsturi. Par pirmo darba objektu tika izraudzīta Sesavas mācītājmuiža, kur savulaik kā aktīvs Sesavas baznīcas draudzes loceklis bieži viesojies pirmais Latvijas Republikas tieslietu ministrs Pēteris Juraševskis. Viņš ir arī dzimis šajā pusē – toreizējā Lielsesavas pagasta "Pilnzābaku" mājās.”
Tomēr Sesavas mācītājmuiža pamazām pārvēršas par graustu, uz to neved arī vairs neviens nopietns ceļš. Jādodas pāri laukam.

Adrese Jelgavas novads, Elejas pagasts, Sesavmuiža