26.03.19

Mariņmuiža (Mariņu muiža, Māriņmuiža, Marijas muiža, Marienhof) Lestenes pag.                                            (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsberga foto)
                                                               (2017.gada foto)


Rita Vārpiņa grāmatā “Jaunpils baznīca” raksta, Jaunpils mācītājs Daniels Tīdens (Johann Daniel Tieden 1645-1705) par 1500 rubļiem nopirka Mariņmuižu ar visām tur klāt piederošām mājām. Tik mazā vērtībā bija tai reizē veselas muižas. Savukārt 1939.gada “Izglītības ministrijas mēnešraksts” raksta, ka pirmajai Lestenes pagasta skolai Zūtaros nebija paliekama vieta; to pārcēla uz pagasta vidu Smilšu krogā, bet 1932. g. decembrī no turienes uz Māriņmuižu kā Lestenes 6-kl. pamatskolu.

Grāmatā “Tukuma novada kultūrvēsture” par Mariņmuižu teikts: “1924.gadā valdē tiek apspriests jautājums - kādas ēkas muižā ir iegūstamas pagasta sabiedrības īpašumā. Pagasta padome nolēma: iegūt pili II pakāpes pamatskolas ierīkošanai, mazo dzīvojamo ēku skolas apkalpotāju dzīvokļiem, maizes cepli maizes cepšanai, klēti un dārzu, kā arī zirgu stalli lopu kūtij un pagrabu. 1927. gadā tiek uzaicināti amatnieki, lai blakus ēkā - stallī - iekārtotu dzīvokli. Mariņmuižā ir nolemts izveidot skolu. 1928. gadā muižas zeme tiek iznomāta Pēterim Šukurim. Pēc pagasta padomes lēmuma zemes īpašnieks ir skola. Zemes kopplatība -11 ha. Iznomāšanas līgums tiek no jauna noslēgts 1930. gadā. Pagasta sabiedrībai pieder muižas dzīvojamā ēka - skola, klēts, zirgu stallis, maizes ceplis, dzīvoklis. Skola muižā ir no 1932. gada.”

 
Adrese: Tukuma novads, Lestenes pagasts, Mariņmuiža