13.12.18

Lielvircavas baznīca


                                                       (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Baznīca ir viena no vecākajām Jelgavas novadā. Livonijas ordeņa mestrs Valters fon Platenbergs 1506.gadā atdeva uz lēņu tiesībām baronam Heinriham fon Klopmanim Lielvircavu. 1567.gadā Kurzemes hercogs izdod rīkojumu par jaunu baznīcu celtniecību un 1590.gadā Vircavas upes krastā Johans fon Klopmanis lika celt baznīcu. Celtniecībā izmanto apkārtnē atrodamo plienakmeni un rupji tēstus koka baļķus. Baznīcas mūri ir ļoti biezi. 1595.gadā baznīcas celtniecība ir pabeigta, bet tās iesvētīšana notiek 1596.gada 12.janvārī. 1820.gadā Klopmaņi Lielvircavas muižu pārdod un par tās īpašniekiem kļūst fon Hāni.  Bet, neskatoties uz to, vietējie joprojām dažkārt baznīcu sauc par Klopmaņa baznīcu. 1636.gadā uzcēla mācītāja māju. Līdz tam mācītājs uz šejieni brauca no Jelgavas.
1869.gadā pēc valdības rīkojuma no baznīcas uz kapiem pārvietoja baznīcā apbedīto muižnieku pīšļus un apbedīja tos kopējā kapā baznīcas dienvidu pusē.
Baznīcā veiktas četras lielākas pārbūves un remonti. Otrā pasaules kara laikā tā tika stipri izpostīta. 20.gadsimta 70. gados tās mākslas vērtības, kas vēl bija saglabājušās, tika pārvestas uz Rundāles pils muzeju. 2002. gadā baznīcas interjerjeru atjaunoja Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņi.
Blakus baznīcai apglabāts dzejnieks latviešu nacionālās dzejas pamatlicējs un sabiedriskais darbinieks Juris Alunāns (1832 - 1864).

Adrese:  Platones pagasts, Lielvircava