13.10.18

Lāču dzelzceļa stacija Krimūnu pagastā

                                      (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)
Stacija dzelzceļa līnijā Jelgava-Liepāja vairs nedarbojas, ēka pamesta un pārvēršas graustā. Ar šo staciju saistīts kāds gadījums, kas aprakstīts 1938.gada “Zemgales balsī”: “1937. gada 4. oktobrī ap pulksten 20 Lāču stacijas uzgaidāmās telpās atrada ap 1 nedēļu vecu puisēnu. Tas bija ielikts kurvī, rūpīgi ievīstīts autiņos un kurvis pārsegts ar drānu. Puisēnu pamanījusi Līzete Zaļinska no Jelgavas, Smilšu ielas 14. Izdarot aptauju Šķibes, Bērzmuižas, Glūdas un Dobeles pagastos, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas nodaļas dzemdēšanas punktā, noskaidrojās, ka īsi pirms 4. oktobra no slimnīcas izgājušas Ozolnieku pagasta Bērziņu māju Helēne Lazdovska un Vecsvirlaukas Kalna-Fiģu Stepānida Orlova, kuras dzemdējušas ārlaulībā. Turpinot izziņu, par bērna māti pienāca Helēnu Lazdovsku. Viņa arī atzinās par vainīgu. Pēc dzemdēšanas 5.oktobrī atstājusi slimnīcu, aizbraukusi uz Lāču staciju un tur bērnu atstājusi, jo nebijis to kur likt. No Lāču stacijas devusies uz Šķibes pagastu, kur strādājusi pie Eduarda Odiņa un pēc tam vēl dažādās vietās pie gadījumu darbiem. Par bērna tēvu viņa uzdeva Vili Herlingu Tērvetes pagasta Amatniekos. Par bērna pamešanu Dobeles iecirkņa miertiesnesis 20 gadus veco Helēnu Lazdovsku sodīja ar 15 Ls vai 4 dienām arestā.”

Adrese: Dobeles novads, Krimūnu pagasts