15.09.18

Džūkstes biedrību nams


                                     (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1883.gadā Džūkstē nodibināja pirmo biedrību – Apdrošināšanas biedrība pret uguni. To izdevies dibināt samērā vienkārši. Savādāk bijis ar citām – Zemkopības biedrību, Krājaizdevumu kasi u.c. Daudzi vecākie zemkopji šādas bierības apstrīdēja un apkaroja. Tad pie darba ķērās Ansis Lerhis-Puškaitis, kurš tieši bija nesen ieradies darbā Lancenieku skolā. Viņš ar jaunekļa sparu ķērās pie veco saimnieku sagatavošanas un pārliecināšanas. Tas viņam izdevās un drīz nodibināja Zemkopības biedrību un 1888.gadā arī Krājaizdevu kasi. Biedrībās čakli darbojās, lasīja referātus pats Lerhis Puškaitis un drīz pie Zemkopības biedrības izveidojās veikals, kas bija pirmais tāds pārtikas veikals plašā apkārtnē un tika uzņemts ar sajūsmu. Drīz radās doma, ka jāceļ savs biedrības nams. Barons Drahenfelss piekrita būves vajadzībām piešķirt zemes gabalu no ganībām, jo ganības muižai tā kā tā neko neienesot. Un tās bija 15 pūrvietas zemes. Lerhis-Puškaitis apstaigāja zemi un plānoja, kur celt namu un kā tam pielāgot lielu parku un dārzu. Neviens neatteicās bez atlīdzības piedalīties nama būvē – ne zemnieki, ne muižnieki. Drīz vien te pacēlās stalts 2 stāvu nams un Lerhis-Puškaitis ķērās pie apzaļumošanas darbiem pats pēc sava plāna. Tas bijis grūts darbs, kas prasījis gandrīz divus gadus, bet darbus veicis viņš viens pats, ņemot talkā dažus biedrību piešķirtos strādniekus. Dārza dēstīšanai par piemiņu tika likts akmens ar uzrakstu: “Parks dēstīts 1895-1897.”. Namu iesvētīja 1897.gada vasarā, uzvedot Romberga komponēto laicīgo oratoriju - Šillera “Zvana dziesmu”. Tas jādzied lielam pulkam dziedātāju, piedaloties orķestrim, un aizņem apmēram divas stundas, tādēļ reti dzirdams pat Rīgas izrīkojumos. Pēc tam bija kopmielasts un balle. (J. un K.Straubergi, “Džūkste – pagasta un draudzes vēsture”)

Mūsdienās biedrību nams ir skaisti atjaunots un darbojas kā kultūrs nams. Parka piemiņas akmeņa uzraksts gan vairs nav salasāms.
 Adrese:  Tukuma novads, Džūkstes pagasts, Džūkste, Parka iela