10.09.18

Briežu kapsēta (Sesavas ev. lut.draudzes īpašums) Platones pagastā


                                       (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Daudz pa Latviju braukāts un redzētas visādas kapsētas. Bet lauku kapsētas pārsvarā ir glīti sakoptas, nogrābti gan celiņi, gan pat pamestie kapiņi, kurus neviens vairs nekopj un līdz ar to rodas sakoptības iespauds. Ir arī tādas kapsētas, kuras Latvijas kartē ir atzīmētas, bet patiesībā to vairs nav – vai nu padarītas par privātpašumiem bez iespējas tajos iekļūt jeb arī vienkārši radīti tādi  apstākļi, lai tajās neviens vairs netiek – apkārt aparti lauki, neatstājot ne ceļu, ne taciņu, bet to iekšpusē - džungļi. Bet ir arī Briežu kapsēta. Dzīva kapsēta, kurā ir arī jauni apbedījumi, kurā redzamas vāzēs puķes, svecītes pie kapu kopiņām, bet tomēr šie kapi netiek kopti un, tajos ieejot, rodas iespaids, ka šie būs nākamie tādi, kādus aprakstīju iepriekš. Pirmkārt jau tas, ka ceļš, kurš ved uz kapiem, ir tā aizaudzis, ka likās, ka mašīnai apakšā kaut kas tiks atrauts. Pie kapu vārtiem tā īsti nav kur apstāties. Pie kapiem nav nekādas norādes ar to nosaukumu. Tajos nav arī akas un tas arī izskaidro, ka pat koptu kapu stādījumi bija izkaltuši un puķes vāzēs sausas kā slotas. Tajos nav arī ne miskastes, ne konteinera, kur izmest atkritumus, tie tiek mesti, kur pagadās. No malām kapus sāk pārņemt krūmu audzes un daudzas kapa vietas vairs nav atrodamas. Kā skaidro Jelgavas novada pašvaldība, te vainīgas nesakārtotas īpašuma lietas. Kapi pieder baznīcai, kura, acīmredzot, neuzskata par vajadzīgu tos uzturēt kaut cik cilvēciskā paskatā. Bet vēl ir cerība, ka dokumenti tiks sakārtoti un kapi tiks nodoti Jelgavas novada komunālajam uzņēmumam.
  
Adrese: Platones pagasts, pie Riekstiņu mājām