30.09.18

Annenieku evaņģēliski luteriskā baznīca

                                       (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Annenieku baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 1711. gadā vietā, kur pēc lielā mēra apglabāti tuvējās apkārtnes iedzīvotāji, tika uzcelta koka baznīca. Pašreizējā baznīca, jau kā mūra ēka ar 300 sēdvietām, celta 18. gadsimta vidū. Tā darbojusies kā Jaunpils palīgbaznīca. Remontēta 1863. un 1932. gadā. Pēdējā remonta laikā nomainīta baznīcas torņa smailes konstrukcija. Celtne cietusi Otrā pasaules kara laikā, tomēr savu darbību pēc kara atsākusi un draudze pastāvējusi līdz pat 20. gadsimta 60-to gadu vidum. Vēlākajos gados baznīca vandāliski postīta un izlaupīta. 1990. gadā Annenieku evaņģēliski luteriskā draudze tiek atjaunota. Pirmais atjaunotās draudzes mācītājs ir prāvests Atis Vaickovskis. Baznīcu pamazām remontē. 2000. gadā Rīgas Amatniecības vidusskolas absolventi kā savu diplomdarbu dāvina draudzei jaunu baznīcas interjeru - altāri, kanceli, solus un balkonu. Tagad draudzi vada mācītājs Aivars Salmanis. Dievkalpojumi notiek katru otro svētdienu.

Adrese: Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki