10.06.18

Skrabu brāļu kapi (Skrabbe)                                    (Fotografēts 2018.gadā,  Līgas Landsbergas foto)

Tie ir 1914. – 1918.gadu brāļu kapi. Atrodas Cenu pagastā, blakus Skrabu kapiem. Šie brāļu kapi nav pārāk labi uzturēti kārtībā, zāle nenopļauta, karavīru krusti dažādā kondīcijā - vieni labi, citi nesalasāmi, zemē iegrimuši.

Adrese: Ozolnieku novads, Cenu pagasts, pie V28