02.05.18

Tilts pār Gauju Siguldā


                                        (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

“Jaunākās ziņas” 1937.gada 24.jūlijā raksta: “Svinībās Siguldā ieradās satiksmes ministrijas atbildīgie darbinieki ar šoseju un zemesceļu departamenta direktoru Melnalksni priekšgalā. Ievērojamais notikums bija modinājis ļoti lielu interesi ne vien siguldiešos, bet arī apkārtējos lauksaimniekos, kas kuplā skaitā pulcējās pie goda vārtiem. Īsi priekš pl. 1 dienā automašīnās no Rīgas ieradās satiksmes ministrs inž. B. Einbergs, ārlietu ministrs V. Munters un tieslietu ministrs J. Apsīts. Godavārtus rotāja uzraksts: „Darbs mūsu dzīvība, drosme un brīvība". Siguldas pilsētas pašvaldības, lauku pašvaldību un organizāciju pārstāvji un iedzīvotāji sagaidīja augstos viesus. Siguldiešu orķestris atskaņoja apsveikuma maršu. Satiksmes ministru apsveica Siguldas pils. galva D r u v i ņ š. Atklāšanas svinību dalībnieki pēc tam gar organizāciju un aizsargu goda ierindu devās uz gaujmalu. Svinībās ieradās arī administratīvā dep-ta dir. A n š m i t s, Rīgas apr. pr-ks Legzdiņš, Rīgas apr. pašvaldību vecākais Zvaigzne, Rīgas prefekts P. Pommers, dzelzceļu galv. direktors K. B ļ o d n i e k s, Rīgas apgabaltiesas prokurors A. Karčevskis, preses un biedrību nodaļas vadītājs R. L a p s i ņ š, Preses biedrības pārstāvji - Līgotņu Jēkabs un O. Nonācis, Siguldas kājn. pulka komandieris pulkv. S p a n d e g s un citi viesi. Jaunizbūvētās nobrauktuves stāvās kraujās bija novietojušies vairāk kā 1000 skatītāju. Jauno tiltu greznoja zaļumu vītnes, un augstās karogu kārtīs plīvoja sarkanbaltsarkanie karogi. Viesus saņēma koris ar dziesmu ,.Dievs , dod mūsu tēvu zemei". Svinīgo aktu ievadīja Turaidas mācītājs Baumanis, svētīšanas vārdus teica Siguldas māc. Brēdermanis. Pēc garīgā akta šoseju un zemesceļu departamenta direktors nolasīja pārskatu par tilta būvdarbu norisi un izmaksu. Visi lielie darbi līdz šim izmaksājusi 740.000 ls, no kuriem tilta būvei izlietoti 444.000 ls, šosejas izbūvei 220.000 ls, bet krastu nostiprinājumiem 76.000 ls. Būve veikta 4 gados, bet krastu nostiprināšana vēl turpināsies vairākus gadus. Tilta garums — 153 mtr. Jaunā Siguldas Turaidas šoseja izbūvēta 3 klm. garumā. Satiksmes ministrs B. Einbergs, atklājot jauno tiltu, teica: „Šodien mēs esam pulcējušies, lai svinīgi atzīmētu kāda ievērojama celtniecības darba noslēgumu — šī lielā Gaujas tilta oficiālo nodošanu satiksmei. Šis brīdis pelna, ka to atzīmē ne vien kā lielās jaunbūves noslēgumu, bet arī kā notikumu ar zināmu vēsturisku nozīmi. Mēs varam būt lepni, ka šinī vēsturiskā vietā esam spējuši īsā laikā radīt divas celtnes, kas kalpo kultūrai, progresam un labklājībai — rakstnieku pili tur augšā kalnā, un šo tiltu pāri Gaujai. Tās ir zīmes un pieminekļi mūsu tautas atdzimšanai, mūsu gribai un spējām celt un vairot mūsu dzimtās zemes krāšņumu un turību. Tagadējais laikmets mūsu acu priekšā radījis un turpina radīt jaunas vērtības visās dzīves nozarēs, un it sevišķi celtniecībā izpaužas mūsu zemē agrāk nepieredzēts vēriens, kas ir īpatnējs un iespējams tikai patiesi lielam laikmetam. Mūsu darbam un uzdevumiem tagad noteikti skaidri mērķi, kurus mums nospraudis mūsu valsts augstākais vadītājs, mūsu Vadonis. Panākumi liecina, cik liels radošs spēks ir tautas vienība. Ar sevišķu prieku izpildu valsts un ministru prezidenta kunga uzdevumu, nododot svinību dalībniekiem Vadoņa un valdības sirsnīgākos sveicienus šinī svinīgajā gadījumā. Izsaku dziļāko pateicību visiem tiem, kuru darbs pielikts šīs lielās būves izpildīšanā, darot godu mūsu valstij un par mūsu augstām tehniskām spējām." Svinību dalībnieki pēc ministra rusnas nodziedāja valsts himnu. Rīgas apriņķa pašvaldību vecākais Zvaigzne nesa sveicienus un pateicības apliecinājumu valdībai no pašvaldības, organizācijām un iedzīvotājiem. Klātesošie nodziedāja „Dziesmu brīvai Latvijai". Siguldas pilsētas galva D r u v i ņ š pateicās pilsētas iedzīvotāju vārdā un pasniedza ministram B. Einbergam piemiņas balvu — kokā veidotus jaunā tilta un līdzšinējā prāmja attēlus. Tad tilts tika nodots lietošanā, pārgriežot lentu. Noslēgumā lūgtie viesi sapulcējās rakstnieku un žurnālistu pilī, kur kopējā azaidā pakavējās vairākas stundas. Siguldas pašvaldība pie tilta būves nodarbinātiem strādniekiem sarīkoja kopēju azaidu Gaujas lejā.”

2017.gada 23.septembrī apollo.lv raksta: “Sestdien, 23. septembrī, pēc rekonstrukcijas tika atklāts atjaunotais tilts pār Gauju Siguldā. Tilts būvets 1937gadā. Otrā pasaules kara laikā, 1941. gada vasarā, tas tika uzspridzināts un vēlāk atjaunots. Tilts pār Gauju Siguldā ir unikāls pēc savas konstrukcijas, Latvijā otra tāda nav, un protams, tas bija liels izaicinājums gan projektētājiem, gan būvniekiem. Šo būvdarbu laikā ir novērstas arī kara laika sekas – no upes ir izceltas paša pirmā, 1937. gadā uzceltā tilta konstrukcijas, kuras tur bija nonākušas pēc tilta spridzināšanas Otrā pasaules kara laikā. Atjaunotais tilts ir kļuvis ērtāks gājējiem un ģimenēm ar bērniem, jo tagad te ir izbūvētas pilnvērtīgas gājēju ietves un pārejas. Siguldas Gaujas tilts ir vienīgais šāda risinājuma monolīta dzelzsbetona konstrukciju tilts Latvijā, kas balstās uz trīs vairāk nekā 35 metrus platiem lokiem. Tilta kopējais garums ir 153 metri, bet augstums virs upes pārsniedz 16 metrus. Pēdējo reizi tilts bija remontēts 1998. gadā.”

Tikai žēl, ka tilta būvētāji un apkārtnes labiekārtotāji vēl līdz 2018.gada maijam nav parūpējušies par drošas stāvvietas izbūvi pie tā. Patreiz esošā pavisam viegli var nobrukt ar visām mašīnām, tai nav arī nekādu norobežojošu apmaļu, tā ir slīpa un šaura. 

Adrese: Sigulda, P8, tilts pāri Gaujai