17.01.18

Transehe (Tranzē, Tranzeju) dzimtas kapi Ērgļu Vecajos (Blaumaņa) kapos


                                         (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Galvenā ieeja kapsētā ir pretī rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa atdusas vietai, uz kuru ved 45 granīta pakāpieni.  Kapsēta iedalās četrās daļās:
- zemnieku kapu daļas centrālajā vietā ir ievērojamā latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863.-1908.) kaps. 
 - Ērgļu muižnieku Tranzeju kapu daļā visvecākais apbedījums ir datēts ar 1818.gada 1.janvāri un pēdējais - 1881.gada 10.maiju. Te ir saglabājušās Tranzeju kapu septiņas pārsedzošās plāksnes.
-Vācu luteriskās draudzes kapi, kur glabāti vāci un nevāci, draudzes mācītāji, muižas ļaudis, saimnieki, atrodas kapsētas vidusdaļā. 
 - pareizticīgo kapu daļā, pretējā pusē Tranzeju dzimtas kapiem, nav saglabājusies neviena kapu kopiņa. 
Zem kokiem apaugušā uzkalniņā atrodas bijušās kapličas drupas.
  
Adrese: Ērgļi, Rūpniecības iela