17.12.17

Vācu karavīru kapi Jelgavā

                                      (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Šos Pirmā un Otrā pasaules karā kritušo vācu karavīru kapus Vācijas Federatīvās Republikas valdības uzdevumā ir atjaunojusi un labiekārtojusi Vācu kara kapu aprūpes Tautas apvienība laikā no 1999. līdz 2001.gadam. Kapsēta tiek uzturēta un kopta par Tautas apvienības biedra naudām un ziedojumiem. Šajā kopšanas darbā piedalās arī dažādu Eiropas valstu jaunieši.
Pirmā pasaules kara laikā ap Jelgavu notika sīvas kaujas. 1915.gada rudenī vācu armijai izdevās pārraut krievu aizsardzības līnijas pie Jelgavas un turpināt virzību uz Rīgu. Kaujas prasīja lielus upurus abās pusēs. Jelgavas Trīsvienības draudzes kapsētā tika izveidoti vācu karavīru brāļu kapi, kuros atdusas aptuveni 1000 kritušo.
Otrā pasaules kara laikā šajos kapos tika apbedīti vēl aptuveni divi dimti 1944.gada kaujās kritušie vācu karavīri.
Pēc kara padomju okupācijas laikā teritorija netika kopta un gandrīz visi kapu krusti – iznīcināti.
1998.gadā Tautas apvienība savu darbību Jelgavā uzsāka ar teritorijas attīrīšanu, kurā piedalījās Bundesvēra un Latvijas armijas karavīri. 2001.gadā uzsāka kapsētas labiekārtošanu. Pirmā pasaules karā kritušo karavīru kapa vietas tika iezīmētas ar krustu grupām. Netālu no kādreizējā pieminekļa vietas ir izveidots jauns piemiņas laukums ar centrālo krustu un uzstādītas plāksnes ar kritušo vārdiem.
Kopš 2002.gada kapu īpaši izveidotajā sektorā tiek pārapbedīti kritušie, kurus atrod Jelgavas apkaimē.
Kapus atklāja 2004.gada 11.jūlijā.
  

Adrese: Jelgava, Miera iela 9