15.10.17

Līzespasta zirgu stacija un krogs


                                      (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Zirgu pasta ēka celta 19.gadsimta 1.pusē un kopā ar bijušo krogus namu ir vislabāk saglabājusies kādreizējā ceļa posmā Rīga-Pēterburga. Šādas stratēģiski nozīmīgas šosejas izbūve kādreizējā Krievijā tika uzsākta cara Nikolaja vadībā 19. gadsimta vidū. Rīgas-Pleskavas ceļš bija nozīmīgs gan tirdzniecības, gan pasta pārvadājumu maršruts. Vienlaicīgi ar ceļu tika uzbūvētas daudzas zirgu pasta stacijas 25 verstu attālumā viena no otras, kas kalpoja zirgu un kučieru nomaiņai. Līzespastā pastāvīgi uzturējās 47 zirgi un 9 kučieri. Mūsdienās Līzespasta zirgu stacija un bijušais krogs veido arhitektūras vēstures pieminekļu kompleksu. Nami tiek izmantoti kā dzīvojamās un saimniecības ēkas.
  
Adrese: Apes novads, Trapenes pagasts, Līzespasts