12.06.17

Krimuldas vecā baronu kapsēta

                                    (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā laiku pa laikam tika paplašināta un arī 1820.gadā dienvidu pusē kapsētai piešķīra jaunu zemes gabalu. Netālās Engelharta muižas īpašnieks K. fon Dāls iežogoja jauno gabalu un par to baznīcas konvents piešķīra  viņam vietu dzimtas kapiem, ko ar kokiem atšķīra no pārējās kapsētas. 1826.gadā iesvētīja otru zemes gabalu dienvidu pusē. Kapsētas visvecākā daļa bija iežogota ar laukakmeņu sētu. Te atradās arī grāfa Duntena kapliča, kas bijusi sliktā stāvoklī jau 20.gs. 20 –tajos gados, jo tikusi postīta I Pasaules kara laikā. Vecajā kapsētā, netālu no kapsētas vārtiem, apglabāts draudzes cienītais, ilggadīgais  Krimuldas mācītājs Vilhelms Valters ar piederīgajiem. 1928.gadā Krimuldas draudze sabrukušo vārtu stabu vietā uzcēla divus baltus betona stabus un izlaboja arī laukakmeņu sētu. Kapsētā atrodas arī slavenā Dieva vārda sludinātāja, brāļa Friča Oetzbaha (Fritz Oetzbach) kapa piemineklis. Oetzbahs miris 1909.gada septembrī un viņa bēres rīkoja Krimuldas muižas īpašnieku Līvenu ģimene.
Pie kapiem pievienotajā informatīvajā plāksnītē teikts, ka kapos vairākkārt rīkotas talkas un to atbalsta arī Krimuldas pagasta pašvaldība. Tomēr, lai vai kā gribētos, tālāk par abiem vārtu stabiem kapos iekļūt nav iespējams. Cik gan tur būtu tā darba ar trimmeri izpļaut kaut vai tikai taku, lai nebūtu jālaužas cauri krūmu un nezāļu biežņai? Bet no vārtiem skatoties aizaugušajā teritorijā, izskatās, ka tur vispār nav nekādu kapu. Tomēr, aplūkojot bildes, kuras tapušas citos gadalaikos, redzami gan kapu pieminekļi, gan metāla sētiņas. Šie kapi ietverti arī Kubeseles dabas takā un skaitās viens no apskates objektiem takas maršrutā. Bet, diemžēl…. apskatīt tos nevar. Ļoti žēl par tādu nolaidību.

Adrese:  Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, netālu no Krimuldas baznīcas