14.06.17

Drabešu muižas baronu apbedījumi Āraišu vecajos kapos                                      (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kapos atrodams liels skaits muižas apbedījumu, bet salasāmi ir tikai daži. Lielāko vairumu kapakmeņu klāj bieza sūnu kārta. Gandrīz vienīgie, ko var salasīt, ir Heinrich von Blanchenhagen un (1827-1898) un Antoinette von Blanchenhagen (1832-1907).

Adrese: Amatas novads, Drabešu pagasts, Āraišu vecie kapi