05.05.17

Vangažu evaņģēliski luteriskā baznīca

                                      (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1789.gadā lielceļa Rīga – Pēterburga malā tika uzcelta Vangažu ev. lut. baznīca par no Skotijas ieceļojuša Rīgas tirgotāja, Hincenbergas un Vangažu muižas īpašnieka Džordža Renni līdzekļiem. Kancelaltāri uzbūvēja vācu izcelsmes galdniekmeistars Augusts Godhilfs Heibels.

1919.gadā karadarbības rezultātā baznīcu nopostīja.
1935.gada 31.oktobrī pēc pārbūves, ko veica pēc P. Kundziņa (1888. – 1938.) projekta, iesvētīja atjaunoto baznīcu. Par draudzes ziedojumiem tika uzstādītas jaunas ērģeles, zvans un A. Annusa altārglezna „Kristus svētī druvas”. 1949.gada septembra apsekošanā minēts, ka baznīca ir ļoti labi saglabājusies, tikai izsistas dažas rūtis.
1954.gadā draudze no baznīcas atteicās, jo pagājušā gadsimta sākumā tika uzbūvēts jauns lielceļš un dzelzceļš, kuri atradās stipri tālu no dievnama. Cilvēki sev dzīvesvietas izvēlējās tuvāk transporta satiksmei. Nokļūt uz baznīcu bija grūti un draudze nevarēja uzturēt savu baznīcu. To izpostīja un pārvērta par dažādu mantu noliktavu.

Novadpētnieks Žanis Skudra 1968.gadā apmeklējis baznīcu un raksta: “Pie baznīcas vēl redzamas vecsaimniecības, kā arī kolhoza laikā celtā lopu ferma. Bet baznīca izpostīta. Logi izsisti, iekšā kopā ar stikliem mētājas gan akmeņi, gan ķieģeļi, gan arī izdzertas pudeles un pudeļu lauskas. Kancele un altāris izplēsti. Altāra daļā krustām šķērsām sakrauti baznīcas soli. Ērģeļu nav. Lauzts un plēsts, kas tik vien varēts. Laikam baznīca bijusi aizslēgta, jo dreiskambara durvīm apakašējā daļa izlauzta — pa to līsts iekšā. Tornī pie jumta — 1935. Ziemeļu pusē logs aizsists ar šķindeļiem. Tas laikam darīts baznīcas postīšanas sākumā, kad vēl kāds draudzes loceklis rūpējies un cīnījies, lai baznīcu glābtu un pasargātu.”
 
Līdz ar Atmodu 90.gadu sākumā atdzima Vangažu luterāņu draudze. Pateicoties cilvēku labajai gribai, ziedojumiem, Inčukalna un Vangažu pašvaldību atbalstam, dievnams pamazām tika atjaunots. 1992.gada 6. jūnijā Vasarssvētku dievkalpojumā mācītājs Arnis Bergmanis baznīcu no jauna iesvētīja.
 

Adrese: Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, Vangažu baznīca