06.04.17

Grenctāles muiža (Grenstāles muiža, Grenzthal)
                                        (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Piederēja baroniem Bistramiem un celta 1881.gadā. Tā uzskatāma par profesionāla autora darbu, ar ļoti proporcionālu un harmonisku fasāžu risinājumu un īpatnēji uzirdinātu apmetuma faktūru.
Muiža ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Tagad – privātīpašums.
Bauskas Vecajos kapos atrodams barona Nikolaja Bistrama kapa piemineklis. Vai ir arī kaps – grūti pateikt, jo kapa nožogojumā abpus viņa piemineklim ir svaigi apbedījumi ar latviešu vārdiem. Pieļauju, ka piemineklis saglabājies, bet virs kapa ir apbedīti citi, kas vispār ir ļoti raksturīgi Bauskas Vecajos kapos.

Adrese: Bauskas novads, Brunavas pagasts, Grenctāle, pretējā ceļa pusē Grenctāles pienotavai