06.03.17

"Saulrīti"

                                    (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Lielstraupes pilī atrodošās narkoloģiskās slimnīcas paspārnē 1990.gadā izveidojās jauniešu komūna, kurā rehabilitējas un mācās jaunieši, kuriem problēmas ar alkoholu, narkotikām un citām psihotropām vielām. Komūnas ideja nākusi no Norvēģijas, bet Norvēģija to pārņēmusi no Zviedrijas. Baltijā tā bija pirmā vienīgā šāda tipa iestāde. Komūnas vajadzībām tikusi izremontēta vecā Lielstraupes skola. Pirmsākumos ēka bijusi baronu Rozenu vasaras muiža.
 
Adrese: Pārgaujas novads, Straupes pagasts,  Lielstraupe, "Saulrīti"