03.03.17

Saldus vācu karavīru kapi

                                           (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

2.pasaules karā Latvijā krituši 94000 vācu armijas karavīri, Kurzemē krituši 50000,Saldus rajonā 10000. Kopš 1995.gad sākās vācu karavīru pārapbedīšana no Liepājas, Ventspils, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas,Talsu,Saldus ,Tukuma kapu vietām vienuviet - Saldus rajonā, Novadnieku pagastā pie Tērpju kapiem. Vācu karavīru kapus atklāja 1997.gadā. Pašlaik tur ir pārapbedīti apmēram 25000 vācu karavīri. Lai vieglāt varētu orientēties milzīgajā teritorijā, pie ieejas ir akmenī kalts kapu plāns.
Tā ir lielākā vācu karavīru kopkapsēta Baltijas valstīs. Platība ir ap 8 ha. Tas ir milzīgs ar zaļu mauriņu klāts kapu lauks, kas pilns ar granīta krustiem - katrs apmēram četriem karavīriem. Divas trešdaļas no tiem ir idendificēti, pārējie - nezināmi. Šo darbu organizē vācu kara kapu aprūpes Tautas apvienība -privāti uzturēta humāna organizācija, kura Vācijas valsts uzdevumā darbojas ar mērķi apzināt,saglabāt un kopt kritušo vācu karavīru kapus ārpus Vācijas. Tas notiek par Vācijas valdības un vācu tautas saziedotajiem līdzekļiem. Tautas apvienība uztur kontaktus ar kritušo piederīgajiem un informē tos par kara kapu aprūpes jautājumiem, atbalsta starptautisko sadarbību kara kapu aprūpes jomā un veicina jauniešu tikšanās kara piemiņas vietās. Divpusēju vienošanos ietvaros Tautas apvienība pilda savu uzdevumu Eiropā un Ziemeļāfrikā. Tās aizgādībā šodien ir apmēram 840 kara kapi 44 valstīs, kuros apglabāti apmēram 2 miljoni karā kritušo. Pēc politiskajām pārmaiņām Austrumeiropā Tautas apvienība uzsāka savu darbību arī kādreizējā Austrumu bloka valstīs, kur Otrajā Pasaules karā krita vairāk nekā trīs miljoni vācu karavīru – tātad vairāk kā divkārt pārsniedzot to, cik atdusas kara kapos Rietumos.  Vēl aizvien neskaitāmi piederīgie gaida ziņas par savu kritušo tuvinieku likteni, bet tie, kas par to ir uzzinājuši, regulāri apmeklē savu tuvinieku atdusas vietas, arī šeit – Saldū.
 

Adrese: pie autoceļa P105 dažus kilometrus pirms Saldus